headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 18/07/2024 - Ngày 13 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

AN CƯ MÙA MƯA

 Mùa mưa mỗi năm đều đến. Những cơn mưa mát mẻ làm cây cối xanh thắm hơn, bầu trời mát như ngọc thạch. Thời xưa, nhà cửa am thất đều bằng vật liệu nhẹ, những cơn mưa có thể cuốn đi, làm trôi đi những lều cỏ tạm bợ. An cư vào đầu mùa mưa bão là một dịp để các Tỳ-kheo rời bỏ những am cốc tạm bợ trong chốn rừng vắng nguy hiểm, về ở chung với nhau tại một trụ xứ cố định, có sự ngoại hộ an ổn để nhiếp tâm tu niệm.

Xem tiếp...

TU LÀ PHÁT HUY TRÍ TUỆ

...Tu là cốt làm sao phát huy trí tuệ của mình cho được trọn vẹn... 

Thiền Uyển Tập Anh ghi lại lời dạy của một thiền sư Việt Nam: “Tu là cốt làm sao phát huy trí tuệ của mình cho được trọn vẹn”. Trí tuệ đó là trí tuệ Bát-nhã hay còn gọi trí tuệ vô sư, tức là trí bản hữu nơi mỗi chúng ta. Bao giờ những tăm tối cù cặn, phiền não vọng tưởng không còn bu bám nữa thì trí tuệ ấy sẽ phát huy.

Xem tiếp...

TRỊ TÂM

.... Người làm chủ được mình, sống với   tâm  chân thật thì tất cả việc đều là   Phật Sự .....

Ngài Trạm Đường Chuẩn Hòa thượng khi mới tham học nơi ngài Chân Tịnh, thường thắp đèn trong mùng xem sách. Ngài Chân Tịnh thấy thế trách: “Gọi là người tham học, mong trị tâm trước hết. Dù học nhiều mà tâm không trị thì học có ích gì. Hơn nữa các môn học khác nhau của hàng trăm nhà, nhiều như núi cao, biển sâu, ông học được hết chăng? Nay ông bỏ gốc theo ngọn, như người nghèo muốn sai khiến người giàu, không những khó thực hiện mà sợ rằng nó làm phương hại đến đạo nghiệp. Vậy ông nên ngăn lấp ngay mọi duyên, quyết cầu sự diệu ngộ. Ngày kia chứng ngộ rồi ông xem đọc kinh sách như đẩy cánh cửa vào cối cửa, không khó khăn gì cả”.

Xem tiếp...

TU PHẢI VỮNG TIẾN

... Buông xả là một pháp tu rất quan trọng  đối với chúng ta ...

 

Đây là lần thứ hai tôi về thăm trường hạ Ni. Phần tổ chức bên Ni tương đối chu đáo hơn bên Tăng, như vậy nhất định việc tu học của đại chúng ở đây có tăng tiến.

Xem tiếp...

TU TRONG CÁC OAI NGHI


..Trên bước đường học đạo và hành  đạo, chúng ta cần phải khiêm tốn, chín  chắn và nỗ lực không ngừng...

Chúng ta xuất gia học đạo, cốt là sống trở về với tâm chân thật của mình. Người tu cần phải thể hiện đạo hạnh, thể hiện một bản tâm trong sáng qua sinh hoạt hàng ngày, trang nghiêm thanh tịnh trong bốn oai nghi. Chúng ta làm mọi việc mà vẫn giữ được sự an định trong tâm, đó là điều chính yếu.

Xem tiếp...