headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Con người bất tử

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Mình là cái gì ?

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Trời Mây

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 10.08.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Những bệnh người tu thiền

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 24.10.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Đầu Mối và Sanh Tử Giải Thoát

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 08.09.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Khánh Tuế Hòa Thượng Trúc Lâm

LỄ KHÁNH TUẾ 2007

Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng, ngày 29.08.2007

Xem tiếp...