headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 24/09/2020 - Ngày 8 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2020  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Con người bất tử

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Mình là cái gì ?

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Trời Mây

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 10.08.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Những bệnh người tu thiền

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 24.10.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Đầu Mối và Sanh Tử Giải Thoát

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 08.09.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Khánh Tuế Hòa Thượng Trúc Lâm

LỄ KHÁNH TUẾ 2007

Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng, ngày 29.08.2007

Xem tiếp...