headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Nói rộng sắc thân


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nhân Quả


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nghiệp Duyên


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nghiệp Báo


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

Xem tiếp...

MỤC ĐÍCH TU THIỀN


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Một thứ tài sản không bao giờ bị mất


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Mỗi bước tiến tu đều An Lạc


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Đường Lối Tu Thiền


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

MÊ và GIÁC


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tu trong mọi hoàn cảnh


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...