headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Tập nghiệp của chúng sanh


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tại sao chúng ta phải tu


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 


Xem tiếp...

RỘNG KHUYẾN PHÁP TÂM BỒ ĐỀ


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nói cho người già


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Lời dạy của Hòa thượng Tôn Sư ngày mùng 2 tết Kỷ Sửu


Lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư

- ngày mùng 2 tết Kỷ Sửu -


- Nhân dịp Chư Tăng, Ni về TV Trúc Lâm -

 Chúc Thọ Hòa Thượng Tôn Sư

Xem tiếp...

Lời dạy HT Tôn Sư nhân ngày giỗ Tổ lần thứ 36


Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 

 

 

 

Xem tiếp...

Phật Pháp Ngay Đây


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Phật giáo thiền tông thực tế


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Phật giáo đánh giá thân này


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Pháp trị tận gốc rễ Tâm bệnh


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...