headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

PHẬT PHÁP RẤT CHÂN THẬT


Giảng tại Chùa HOA NGHIÊM - BỈ

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

NÓI VỀ THIỀN


Giảng tại Đạo Tràng Chân Như - Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

PHƯỚC HUỆ SONG TU


Giảng tại  Chùa Việt Nam - Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

MỘT BÀI PHÁP KỲ DIỆU


Giảng tại TV Thiền Viện Thường Chiếu
 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

TÁNH KHÔNG DUYÊN KHỞI


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

PHẢN QUANG TỰ KỶ


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

TU ĐỂ LÀM GÌ


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 07/08/2004

 

 

 

 

Xem tiếp...

VĂN TRỮ TỪ TỰ RĂN


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 07/08/2002

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

RỘNG KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 23/07/2002

 

 

 

 


 

Xem tiếp...

NÓI RỘNG SẮC THÂN


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 09/07/2002

 

 

 

 

Xem tiếp...