headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 13/06/2024 - Ngày 8 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

THOÁT YẾU LÝ BÁT NHÃ


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 20/05/2003

 

 


 

 

Xem tiếp...

TU LÀ ĐIỀU PHỤC TÂM


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 18/07/2003

 

 

 

Xem tiếp...

QUÊN MÌNH THEO VẬT


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

CHẤP BÓNG QUÊN ĐẦU


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tùy Duyên Bất Biến


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Chúc Tết Hòa Thượng Tôn Sư


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

-- Chư Tôn Đức Tăng, Ni Chúc Tết Hòa thượng Tôn Sư --

Mùng 2 Tết Canh Dần

 

 Ngày 15-02-2010

 

 

 

Xem tiếp...

Tu Ba Ngiệp


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Thiền tông là cội gốc của Đạo Phật


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Thần Thông Bất Năng Định Nghiệp


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Phật Hóa Hữu Nhân Duyên


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

 

Xem tiếp...