headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Trí Tuệ và Từ Bi


Giảng tại Đại Tòng Lâm - BRVT

 

 

 

Xem tiếp...

Nguồn gốc Đạo Phật


Giảng tại Chùa Long An

 

 

 

Xem tiếp...

Người Tu Phật là tìm về Nguồn Gốc An Lạc Giải Thoát


Giảng tại Chùa Xá Lợi

 

 

 

Xem tiếp...

Một Chữ Xã


Giảng tại Thiền Viện Chơn Không  

 

 

 

Xem tiếp...

Đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật


Giảng tại Chùa Sắc Tứ Quán Âm - Cà Mau  

 

 

 

Xem tiếp...

Bản Ngã là gốc đau khổ và bất công

 
Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

Xem tiếp...

Tu Là Hiền

 
Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

Xem tiếp...

Hạnh nhẫn nhục Quán Thế Âm

 
Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

Xem tiếp...

Chúc tết Hòa Thượng Ân Sư

 Quí Tăng Ni và Phật tử các Thiền Viện về chúc tết Hòa Thượng Ân Sư vào ngày mùng 2 tết năm Mậu Tý,  tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt

 

 

Xem tiếp...

Lễ Tất Niên năm Đinh Hợi

 Lễ Tất Niên năm Đinh Hợi

Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

Xem tiếp...