headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Ba con rắn độc


Giảng tại TV Thiền Viện Thường Chiếu

 

 

 

 

Xem tiếp...

Chấp là gốc đau khổ


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

Xem tiếp...

AI THỰC TẾ HƠN AI


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

Xem tiếp...

Pháp Phật là thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

Xem tiếp...

Cuộc đời là mâu thuẫn


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

Xem tiếp...

Hoài Bảo Của Tôi


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

Xem tiếp...

Trọn Một Đời Tôi


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

Xem tiếp...

Ngỗng Chúa Uống Sữa Chừa Nước


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

Xem tiếp...

Phật Pháp là thuốc trị tâm bệnh


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

Xem tiếp...

Mình Là Cái Gì ?


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

Xem tiếp...