headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Hoa và Rác


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Đãi Cát Tìm Vàng


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Vô Sư Trí Vi Tôn


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tu là thoát khỏi luân hồi sanh tử


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Chúng ta sau khi chết là còn hay hết


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Chánh Tín và Mê Tín


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Chúng ta đi chùa để cầu xin hay Tu Học


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Chữ hiếu trong đạo Phật


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Biết Ơn Đền Ơn


Giảng tại TV Thiền Viện Thường Chiếu

 

 

 

 

Xem tiếp...