headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 28/05/2024 - Ngày 21 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 024. CHỈ THÚ PHẬT PHÁP

24.Chi-thuBá Trượng hỏi:
- Thế nào là chỉ thú Phật pháp?
Sư đáp:
- Chính là chỗ ông bỏ thân mạng.
Sư hỏi Bá Trượng:
- Ông lấy pháp gì dạy người?
Bá Trượng dựng phất tử!

Sư bảo:
- Chỉ cái ấy hay còn cái gì khác?
Bá Trượng ném cây phất tử xuống.

BÌNH:
1/ Ai biết được chỉ thú Phật pháp?
- Không chỗ nương tựa.
2/ Tùy thời lập, bỏ, chỉ là tạm vì người, cứu cánh vốn không có một pháp thật để được.
Chủ yếu:
Không một pháp cho người!
 

[ Quay lại ]