headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 22/02/2019 - Ngày 18 Tháng 1 Năm Kỷ Hợi - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2019  Mongxuan
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Kính mừng đại lễ Phật đản - 2557

  Đức Phật ra đời chỉ vì một ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN

 "KHAI THỊ CHÚNG SÁNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN"

Nhân mùa Phật đản PL- 2557.  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều có cơ duyên tu tập, thực hành lời Phật dạy để thực chứng cho được câu nói bất hủ của Ngài "Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành" .

 Có như vậy mới thật sự là người con Phật, một Phật tử chân chính để không cô phụ chư Phật, chư Tổ  đã  từ bi hóa độ chúng sanh và đặc biệt là không cô phụ Phật Tánh có trong mỗi chúng ta.

 Xin nguyện đốt nén Tâm Hương hướng về khắp mười phương dâng lên cúng dường Chư Phật nhân mùa Phật đản năm nay.

 - Hương Giới, Hương Định cùng Hương Huệ, Hương giải thoát, giải thoát Tri Kiến.
 - Đài mây sáng rỡ trùm Pháp giới.
 - Cúng  dương chư Phật khắp mười phương.

  Nam Mô Bồ tát hương cúng dường
 Nam Mô Bồ tát hương cúng dường
 Nam Mô Bồ tát hương cúng dường.

 

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI 

- Ban biên tập website thuongchieu.net -

[ Quay lại ]