headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 22/10/2020 - Ngày 6 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 116 — Trung Ấp kêu oa oa

中 邑 鳴

Trung Ấp minh da

青 山 骨 剉

Thanh Sơn cốt tỏa

明 招 目 眇

Minh Chiêu mục miễu

雲 門 腳 跛

Vân Môn cước bả

463. — Trung Ấp kêu oa oa

Trung Ấp mỗi khi thấy một vị tăng, Sư lấy tay vỗ vào miệng, làm tiếng trống kêu:

– Oa oa! Oa oa!

464. — Thanh Sơn đáp gẫy xương

Thiền sư Tông Triệt Thanh Sơn ở viện La Hán, Hàng Châu (nối pháp Hoàng Bá). Tăng hỏi:

– Thế nào là ý chỉ phương Tây lại?

– Xương bị gẫy.

Sư đối cơ phần nhiều dùng lời này, người đương thời nhân đây gọi Sư là “Cốt tỏa Hòa thượng” (Hòa thượng xương gẫy).

(Theo: Truyền Đăng, quyển 12.)

465. — Minh Chiêu bị chột mắt

Hòa thượng Minh Chiêu Khiêm ở Vụ Châu (nối pháp La Sơn Ðạo Nhàn) bị chột mắt. Trong tùng lâm gọi Sư là Ðộc Nhãn Long (Rồng một mắt).

(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)

466. — Vân Môn dập bàn chân

Lúc ban đầu, Vân Môn tham vấn Mục Châu. Vân Môn gõ cửa. Châu mở cửa liền đánh Sư, rồi bảo:

– Nói, nói!

Vân Môn kinh sợ không kịp đáp. Châu xô ra nói:

– Ðồ vô dụng!

Châu liền đóng cửa lại làm dập cả chân phải của Vân Môn.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 5.)

[ Quay lại ]