headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 25/10/2020 - Ngày 9 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 118 — Kim Ngưu cái thùng cơm

金 牛 飯 桶

Kim Ngưu phạn dũng

靈 照 菜 籃

Linh Chiếu thái lam

丹 霞 燒 佛

Ðan Hà thiêu Phật

婆 子 焚 庵

Bà tử phần am

471. — Kim Ngưu cái thùng cơm

Hòa thượng Kim Ngưu (nối pháp Mã Tổ) mỗi khi đến bữa cơm, Sư tự tay đem thùng cơm để trước Tăng đường, Sư múa rồi cười lớn ha hả, nói:

– Con Bồ tát, ăn cơm đi!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

472. — Linh Chiếu giỏ rau xanh

Ðan Hà đến thăm Bàng cư sĩ, vừa đến cửa thấy con gái Bàng Uẩn là Linh Chiếu đi hái rau. Ðan Hà hỏi:

– Cư sĩ có ở nhà không?

Linh Chiếu buông giỏ rau xuống, khoanh tay đứng thẳng. Ðan Hà nói:

– Cư sĩ có ở nhà không?

Linh Chiếu xách giỏ rau lên mà đi. Ðan Hà bèn trở về.

Bàng cư sĩ từ ngoài trở về, Linh Chiếu thuật lại việc ấy cho cư sĩ. Cư sĩ nói:

– Ðan Hà còn ở đây chăng?

Linh Chiếu nói:

– Ðã đi rồi!

Cư sĩ nói:

– Con lấy đất đỏ nhồi sữa!

(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)

473. — Ðan Hà thiêu Phật gỗ

Ðan Hà có lần đến chùa Huệ Lâm ở Lạc Cổ, gặp lúc trời lạnh, lấy tượng Phật gỗ đem đi đốt để sưởi. Viện chủ quở Ðan Hà. Sư nói:

– Tôi thiêu để lấy xá lợi.

Viện chủ nói:

– Phật gỗ há có xá lợi ư?

Ðan Hà nói:

– Nếu như thế sao ông lại trách tôi!

Ngay đó, Viện chủ rụng lông mày.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)

474. — Bà lão đốt am tranh

Thuở xưa, có một bà già cúng dường cho một am chủ trải qua 20 năm. Bà già thường sai một cô cháu gái 16 tuổi mang đồ ăn và hầu hạ Sư. Một hôm, bà sai cô gái ôm nhà sư và hỏi:

– Ngay bây giờ, Sư cảm thấy ra sao?

Sư đáp:

              Cây khô dựa bên sườn núi lạnh

              Ba mùa đông, không có hơi ấm.

Cô trở về thuật lại việc ấy cho bà già nghe. Bà già nói:

– Suốt hai mươi năm qua tôi chỉ cúng dường cho một gã phàm tục!

Bà già liền đuổi Sư đi và phóng lửa đốt am.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 6.)

[ Quay lại ]