headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 20/01/2021 - Ngày 8 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 122 — Nam Tuyền ăn bánh tiêu

南 泉 油 餈

Nam Tuyền du tư

韶 陽 餬 餅

Thiều Dương hồ bỉnh

德 山 托 鉢

Ðức Sơn thác bát

象 骨 覆 盆

Tượng Cốt phúc bồn

487. — Nam Tuyền ăn bánh tiêu

Một hôm, Thiền sư Nam Tuyền chẳng đi xuống Trai đường dùng cơm. Thị giả hỏi lí do. Sư đáp:

– Hôm nay ta ghé trang trại ăn bánh tiêu no nê rồi!

– Hòa thượng chưa từng bước ra khỏi cửa mà?

– Ông đi hỏi Trang chủ xem.

Thị giả vừa bước ra cửa chợt thấy Trang chủ, liền trở vào làm lễ tạ ơn Hòa thượng.

(Theo: Thiền Lâm Loại Tụ, quyển 9.)

488. — Thiều Dương nói bánh mè

Tăng hỏi Vân Môn (nối pháp Tuyết Phong):

– Thế nào là lời nói siêu Phật vượt Tổ?

Vân Môn đáp:

– Bánh mè.

(Theo: Vân Môn lục.)

  •  Thiều Dương chỉ cho ngài Vân Môn.

489. — Sư Ðức Sơn bưng bát

Tuyết Phong làm Phạn đầu ở trong hội Ðức Sơn. Một hôm Sư nấu cơm trễ, Ðức Sơn ôm bát đi xuống Pháp đường. Tuyết Phong nói:

– Chuông chưa kêu, trống chưa đánh, ông già bưng bát đi đâu?

Ðức Sơn liền trở về phương trượng. Nham Ðầu ở trong nhà tăng nghe được liền vỗ tay nói:

– Rõ ràng Ðức Sơn chưa hội câu rốt sau!

Ðức Sơn nghe được lời ấy liền sai thị giả đi mời Nham Ðầu đến hỏi:

– Ngươi chẳng chấp nhận lão tăng sao?

Nham Ðầu nói nhỏ ý ấy. Hôm sau, Ðức Sơn thượng đường dạy chúng khác với lúc bình thường, Nham Ðầu đến trước Tăng đường, vỗ tay cười lớn, nói:

– Cũng mừng cho ông già Ðường đầu hội được câu rốt sau, người trong thiên hạ chẳng làm gì được ông ta. Tuy nhiên ông ta chỉ còn dạy được ba năm nữa thôi.

Ba năm sau, quả nhiên Ðức Sơn thị tịch.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 15.)

490. — Sư Tượng Cốt úp chậu

Không có chú giải (DG)

[ Quay lại ]