headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 20/01/2021 - Ngày 8 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 127 — Trì Dương hỏi trăm câu

池 陽 百 問

Trì Dương bách vấn

佛 陀 三 勸

Phật Ðà tam khuyến

天 然 剗 草

Thiên Nhiên sản thảo

提 婆 投 針

Ðề-bà đầu châm

507. — Trì Dương hỏi trăm câu

Thiền sư Báo Ân Trì Dương ở chùa Ðại Ðồng đời thứ nhất thuộc Tùy Châu, Sư thường nêu ra trăm câu hỏi để hỏi người học. Ðại khái như:

– Giả sử trăm ngàn kiếp, chỗ tạo nghiệp chẳng mất thì làm sao?

– Niệm một tiếng “Nam mô Phật” diệt được tội trong hà sa kiếp.

Hoặc sư vẽ một vòng tròn rất khéo rồi nói:

– Tất cả vạn vật đều ở trong ấy, Thiền nhân nào có đủ mắt xin mời phân biệt thử xem.

(Theo: Sự Uyển, quyển 5.)

508. — Phật Ðà trì ba hiệu

Hòa thượng Phật Ðà ở chùa Pháp Môn thuộc phủ Phượng Tường, thường lần một xâu chuỗi niệm ba thứ danh hiệu: một Thích Ca, hai Nguyên Hòa, ba Phật-Ðà, ngoài ra không niệm gì khác. Mỗi khi niệm đến chỗ trái bầu trong xâu chuỗi thì bắt đầu lần tràng khác, tiếp tục y như thế. Sự tích của Sư rất lạ lùng, người thời ấy không sao hiểu nổi.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)

509. — Thiên Nhiên làm cỏ… tóc

Xem tắc 192: “Ðan Hà yểm nhĩ ”.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)

510. — Ðề-bà ném kim khâu

Bồ tát Ðề-bà từ nước Chấp Sư Tử đến, muốn gạn hỏi các bậc Luận sư bèn đến gõ cửa Long Mãnh. Long Mãnh biết rõ danh tiếng ngài liền sai đệ tử bưng một bát nước đầy dâng cho Ðề-bà. Ðề-bà thấy nước lắng đọng liền ném cây kim vào, đệ tử bưng bát nước trở vào. Long Mãnh vô cùng khen ngợi, nói:

– Nước lắng đọng là để biểu thị đức của ta, còn Ðề-bà đến ném cây kim vào để thăm dò sự cùng tột của ta. Người như thế ấy mới có thể cùng ta bàn luận đạo lí!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)

[ Quay lại ]