headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 25/10/2020 - Ngày 9 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 132 — Khả Chân hiệu Ðiểm Hung

可 真 點 胸

Khả Chân Ðiểm Hung

昌 禪 擔 板

Xương Thiền đảm bản

德 山 招 扇

Ðức Sơn chiêu phiến

迦 葉 剎 竿

Ca-diếp sát can

527. — Khả Chân hiệu Ðiểm Hung

Thiền sư Thúy Nham Khả Chân (nối pháp Từ Minh) đến chỗ Ðại sư Từ Minh. Từ Minh thấy Sư liền hỏi:

– Thế nào là đại ý Phật pháp?

Khả Chân đáp:

Không mây sinh trên đỉnh núi

Có trăng rụng giữa lòng sông.

Minh nói:

– Ðầu bạc răng long còn sinh kiến giải này!

Khả Chân rơi nước mắt cầu xin ơn trên chỉ dạy. Từ Minh nói:

– Ngươi có thể hỏi ta.

Khả Chân dùng lời như trước hỏi lại. Minh đáp:

Không mây sinh trên đỉnh núi

Có trăng rụng giữa lòng sông.

Khả Chân liền ngay nơi ấy tỏ được đại pháp, trụ Thúy Nham, và được người đời suy tôn là hang pháp trong thiên hạ.

(Theo: Phổ Đăng, quyển 3.)

  • Ðiểm Hung: có 2 nghĩa: 1. Ðộng tác khoe khoang cao ngạo; 2. Khai ngộ.

528. — Xương Thiền kẻ vác bảng

Không có chú giải (DG)

529. — Ðức Sơn vẫy quạt chào

Thiền sư Cao Ðình Giản tại Tương Châu đang ở bên này sông chợt thấy Ðức Sơn ở bờ sông bên kia, từ xa, Sư chắp tay hỏi thăm:

– Chẳng biết Hòa thượng có được mạnh giỏi không?

Ðức Sơn lấy chiếc quạt trong tay vẫy chào lại. Giản chợt khai ngộ bèn quay lưng bỏ đi không hề xoay đầu lại. Về sau, Sư khai pháp ở Tương Châu, nối pháp Ðức Sơn.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 6.)

530. 竿 — Ca-diếp cây cột phướn

Ngài A-nan hỏi Tổ Ca-diếp:

– Này sư huynh, ngoài chiếc y Kim lan, Thế Tôn còn có truyền riêng cho sư huynh vật gì nữa không?

Ca-diếp gọi:

– A-nan!

A-nan ứng thinh:

– Dạ!

Ca-diếp bảo:

– Cột phướn trước cửa chùa ngã rồi!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)

[ Quay lại ]