headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 23/06/2024 - Ngày 18 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN -TÁC DỤNG THẦM KÍN

08.QuocsuTungNhacQuốc sư Huệ An ở Tung Nhạc, Kinh Châu, người Chi Giang, họ Vệ.

Khoảng giữa niên hiệu Đại Nghiệp đời Tùy, dân phu bị bắt đi khai thông sông Tế, đói nằm la liệt. Sư đi khất thực để cứu giúp nạn đói, người được cứu giúp rất đông. Giữa niên hiệu Trinh Quán, Sư đến Hoàng Mai yết kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, bèn đặng tâm yếu. Sư dừng ở Thiếu Lâm - Tung Sơn, thiền giả các nơi tấp nập kéo đến. Có vị tăng tên Thản Nhiên đến tham hỏi:

- Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây sang?
Sư đáp:
- Sao chẳng hỏi ý của chính mình?
- Thế nào là ý của chính mình?
- Nên xem tác dụng thầm kín.
- Thế nào là tác dụng thầm kín?
Sư liền "nhắm mắt", "mở mắt" chỉ đó.
Ngay hành động ấy, Thản Nhiên liền biết chỗ về.

BÌNH:

Như vậy "nhắm mắt, mở mắt" là chỗ chỉ phải chăng?
Bậy!
- Chớ cho "nhắm mở" là lý tột,
Thầm nhận bên trong có "ý" sâu.
 

[ Quay lại ]