headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/07/2017 - Ngày 3 Tháng 6 Năm Đinh Dậu - PL 2561 nhuận “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Ancu2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường


THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA


Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

Tổ chức


ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

  + Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017).

 + Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh
                          Đồng Nai


 + Phát và nhận hồ sơ thọ giới tại : Văn phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Nai, ấp Nhất Hòa,

                                                         xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

  + Điện thoại:‎ 02 513 950 959 ( 7g30 sáng -11g30 sáng từ thứ 2 đến thứ 6)

    new 1. Hồ Sơ Thọ Giớiicon down

    new2. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịchicon down

    new3. Đơn Phát Nguyện Xuất Giaicon down

    new4. Đơn Xin Thọ Giớiicon down

    new5. Đơn Đăng Ký Thọ Giới Bồ Táticon down

Lưu ý:
1. Các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trong tông môn phát tâm thọ Bồ Tát Giới, xin vui lòng đăng ký với Thầy Đạo Huy qua địa chỉ email:
thichdaohuy@yahoo.com.

2. Quý Phật tử in mẫu đơn đăng ký thọ giới bồ tát, ghi đầy đủ thông tin, khi đến thọ giới nộp cho ban tổ chức tại TVTL Trí Đức.

Sododuongdi7

BBT Kính Thông Báo

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - TẤC TƠ CHẲNG DÍNH

13.TacToNi Huyền Cơ ở Tịnh Cư, Ôn Châu. Khoảng giữa niên hiệu Cảnh Vân đời Đường đặng độ làm ni. Sư thường tập định trong hang đá núi Đại Nhật. Một hôm, Sư chợt nghĩ: "Pháp tánh lặng lẽ vốn không đến đi, chán chỗ ồn náo, cần chỗ yên tịnh đâu phải là người đạt đạo". Sư bèn đến tham vấn Ngài Tuyết Phong, Tuyết Phong hỏi:
- Từ đâu đến?
Đáp:
- Từ núi Đại Nhật đến.

- Mặt trời lên chưa?
- Nếu mặt trời lên, ắt tan núi Tuyết (Tuyết Phong).
- Ngươi tên gì?
- Con tên Huyền Cơ.
- Một ngày dệt được bao nhiêu?
- Tấc tơ chẳng dính.
Sư bèn lễ bái lui ra. Vừa đi năm, ba bước, Tuyết Phong gọi, bảo:
- Góc ca-sa chấm đất!
Sư xoay đầu nhìn lại.
Tuyết Phong nói:
- Rất tốt! Tấc tơ chẳng dính!

BÌNH:
Đây là nhân tên mà đặt thành bẫy.
Hỏi: "Từ đâu đến?".
Đáp: "Từ Đại Nhật đến".
Hỏi: "Mặt trời lên chưa?" là một cái bẫy.
Đáp: "Nếu mặt trời lên ắt tan núi Tuyết" (Tuyết Phong): là qua một cái bẫy.
Hỏi: "Ngươi tên gì?"
Đáp: "Huyền Cơ".
Hỏi: "Ngày dệt bao nhiêu?": là một cái bẫy nữa.
Đáp: "Tấc tơ chẳng dính": lại qua thêm một cái bẫy.
Cuối cùng:
"Lễ bái xong lui ra, gọi bảo: "Góc ca-sa chấm đất". Vừa xoay đầu nhìn lại, liền nói: "Rất tốt! Tấc tơ chẳng dính!". Đây là chỗ sống người. Nếu không có câu sau này Tuyết Phong đã bị Huyền Cơ thâu rồi! Đã có câu sau, Tuyết Phong, Huyền Cơ mỗi tự bày. Vậy có ai thấy được chỗ bày? - Rất tốt! Tấc tơ chẳng dính!
 

[ Quay lại ]