headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 28/05/2024 - Ngày 21 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - THA TÂM THÔNG

14.ThaTamThongQuốc sư Huệ Trung người Nam Dương, quê ở Chư Kỵ, Việt Châu, họ Nhiễm. Từ khi thọ tâm ấn (nơi Lục Tổ), Sư về ở nơi Nam Dương, hang Đảng Tử núi Bạch Nhai, hơn bốn mươi năm chưa từng xuống núi. Đạo hạnh của Sư đồn đến đế đô. Niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, vua Đường Túc Tông sắc Trung sứ Tôn Triều Tiến mang chiếu chỉ mời Sư về kinh đô, cung kính như bậc thầy. Ban đầu Sư ở Tây Thiền viện chùa Thiên Phước. Đến vua Đại Tông lên ngôi, lại mời Sư ở Tinh xá Quang Trạch. Trải qua mười sáu năm, Sư tùy cơ thuyết pháp. Bấy giờ ở Tây Thiên Trúc có Tam Tạng Đại Nhĩ đến kinh đô, tự xưng đã đặng tha tâm thông. Vua Đường Túc Tông yêu cầu Sư thí nghiệm. Tam Tạng vừa thấy Sư liền lễ bái, đứng bên hữu.
Sư hỏi:

- Ông đặng tha tâm thông chăng?
Tam Tạng thưa:
- Chẳng dám!
- Ông hãy nói, hiện giờ Lão Tăng ở chỗ nào?
- Hòa thượng là Thầy của một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua?
Sư im lặng giây lâu, bảo tiếp:
- Ông hãy nói, hiện giờ Lão Tăng ở chỗ nào?
- Hòa thượng là Thầy của một nước, sao lại đến cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn?
Sư im lặng giây lâu, lại hỏi:
- Ông hãy nói, hiện nay Lão Tăng ở chỗ nào?
Tam Tạng mờ mịt, không biết chỗ nơi.
Sư liền nạt:
- Dã hồ tinh! Tha tâm thông ở chỗ nào?
Tam Tạng không đáp được.

BÌNH:
Tam Tạng chỉ lo đuổi theo bóng của Quốc sư, đến khi "Quốc sư hiện tiền!" lại chẳng biết!
CHÚ:
Nếu thấy được chỗ này, liền thấy "ông chủ" trong khi ngủ mê không mộng.

 

[ Quay lại ]