headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 22/04/2024 - Ngày 14 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Thiền Viện Chơn Không Khai Giảng Khóa II

khoa2Thâu chúng

Khóa II có cả 3 đạo tràng :

- Chơn Không.

- Bát Nhã.

- Linh Quang.

Với số chúng dự thâu cho mỗi Thiền viện, Thầy Viện chủ Chơn Không quy định cho mỗi Viện là 20 Thiền sinh.

Ðiều kiện thu nhận không có sự đòi hỏi nào quá đáng. Tùy duyên của mỗi người.

Số người đến xin nhập Viện không bao lâu đã đủ số. Người đến trễ đành hẹn … lại khóa sau.

 Danh sách Thiền sinh khóa II

Tu viện Chơn Không (28 vị )

 1. Thích Thiện Phát

 2. Thích Minh Châu

 3. Thích Minh Giải

 4. Thích Chơn Từ

 5. Thích Tắc Lãnh

 6. Thích Thiện Trung

 7. Thích Trí Chơn

 8. Thích Thiện Ðức

 9. Thích Ðịnh Huệ

 10. Thích Thiện Thanh

 11. Thích Hoằng Tâm

 12. Thích Giác Thanh

 13. Thích Phước Tịnh

 14. Thích Minh Nghĩa

 15. Thích Nhất Chơn

 16. Thích Phước Hiện

 17. Thích Kiến Nguyên

 18. Thích Minh Ðạo

 19. Thích Như Dũng

 20. Thích Thông Hải

 21. Thích Thông Hội

 22. Thích Chánh Ðịnh

 23. Thích Thông Thiền

 24. Thích Như Thông

 25. Thích Kiến Thiện

 26. Thích Thông Huyền

 27. Thích Kiến Chơn

 28. Thích Thông Ðạt

Trong số này có 3 vị lớn tuổi: Thầy Minh Giải, Thầy Chơn Từ, Thầy Kiến Thiện ở riêng thất của Thầy Minh Quang. Với tính cách dự tập, sống ngoài chúng.

khoa21

Trong Thiền sinh chính thức, người lớn tuổi nhất là Thiền sinh Thích Thiện Phát (45 tuổi) và người nhỏ tuổi nhất là Thiền sinh Thích Thông Hải (19 tuổi).

Thiền viện Linh Quang (18 vị)

 1. Thích Thiện Tín

 2. Thích Thiện Hoằng

 3. Thích Thiện Tường

 4. Thích Giác Hội

 5. Thích Phước Nhựt

 6. Thích Minh Thuận

 7. Thích Nhựt Thọ

 8. Thích Ðồng Trí

 9. Thích Ðồng Tâm

 10. Thích Ðồng Tân

 11. Thích Minh Hiếu

 12. Thích Nhuận Như

 13. Thích Phước Hưng

 14. Thích Tuệ Không

 15. Thích Minh Ngãi

 16. Thích Giác Cảnh

 17. Thích Huệ Phục

 18. Thích Minh Mẫn

Trong số Thiền sinh này, lứa tuổi không chênh lệch nhau mấy, từ 20 tuổi đến 30 tuổi.

Thiền viện Bát Nhã (35 vị)

 1. Thích Nữ Như Bảo

 2. Thích Nữ Như Ðức

 3. Thích Nữ Từ Thanh

 4. Thích Nữ Mỹ Ðức

 5. Thích Nữ Mỹ Nguyên

 6. Thích Nữ Như Hoa

 7. Thích Nữ Như Thủy

 8. Thích Nữ Như Minh

 9. Thích Nữ Hải Liên

 10. Thích Nữ Như Mỹ

 11. Thích Nữ Giải Thiện

 12. Thích Nữ Diệu Thông

 13. Thích Nữ Thuần Trí

 14. Thích Nữ Diệu Chánh

 15. Thích Nữ Như Tâm

 16. Thích Nữ Như Diệu

 17. Thích Nữ Minh Ánh

 18. Thích Nữ Như Cảnh

 19. Thích Nữ Huệ Ðức

 20. Thích Nữ Như Ngữ

 21. Thích Nữ Huệ Tú

 22. Thích Nữ Hạnh Giải

 23. Thích Nữ Hạnh Pháp

 24. Thích Nữ Thanh Tịnh

 25. Thích Nữ Hạnh Huệ

 26. Thích Nữ Hạnh Nhã

 27. Thích Nữ Hạnh Thanh

 28. Thích Nữ Hạnh Thiện

 29. Thích Nữ Hạnh Trí

 30. Thích Nữ Hạnh Ðoan

 31. Thích Nữ Hạnh Nghiêm

 32. Thích Nữ Hạnh Khiết

 33. Thích Nữ Diệu Hảo

 34. Thích Nữ Diệu Ngọc

 35. Thích Nữ Diệu Hạnh

Số Thiền sinh ni trong đây, vị lớn tuổi hơn hết là Sư cô Như Bảo 58 tuổi. Thiền sinh nhỏ tuổi nhất là Hạnh Trí 15 tuổi. Trong số Thiền sinh này, đa số đã từng học qua các Ni trường, một ít là sinh viên Ðại học Vạn Hạnh. Các vị ở rải rác các tỉnh miền Tây, miền Ðông và miền Trung.

Ngoài ra còn có một số Thiền sinh ni ở am cốc riêng :

 1. Thiền sinh Ni Sư Chơn Hiền

 2. Thiền sinh Thuần Ðức

 3. Thiền sinh Thuần Hạnh

 4. Thiền sinh Thuần Nhất

 5. Thiền sinh Từ Thệ

 6. Thiền sinh Chơn Huệ

 7. Thiền sinh Hạnh Viên

 8. Thiền sinh Tuệ Ðăng

 9. Thiền sinh Như Kim

 10. Thiền sinh Chơn Tỉnh

 11. Thiền sinh Diệu Lợi

 12. Thiền sinh Diệu Vân

 13. Thiền sinh Diệu Thuần

 14. Thiền sinh Như Tấn

 15. Thiền sinh Diệu Thiện

 16. Thiền sinh Diệu Trang

 17. Thiền sinh Diệu Hiền

 18. Thiền sinh Chơn Tịnh

 19. Thiền sinh Diệu Lễ

 20. Thiền sinh Chơn Ngộ

 21. Thiền sinh Diệu An

Với số Tăng ni Phật tử, xin dự học vào mỗi kỳ học, số này đã lần lượt đến Tu viện nhiều không tính xuể. Trong số này có một số là Tăng ni khất sĩ.

Và có một Linh mục, thường gọi là Cha Thống, là Viện trưởng Ðan viện Phước Sơn – Thủ Ðức cũng đến xin dự học trong khóa II này.

 

[ Quay lại ]