headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 25/06/2018 - Ngày 12 Tháng 5 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

ĐỨC KIÊN CHÍ

TỔ SƯ NÓI VỀ ĐỨC KIÊN CHÍ

Lễ húy kỵ Tổ sư lần thứ 43 - 2016

***

suphuNam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Cung kính ngưỡng bạch Giác linh Tổ sư,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư,

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Thưa toàn thể đạo tràng Phật tử,

Hôm nay Lễ Giỗ Tổ lần thứ 43, để tưởng nhớ đến thâm ân giáo dưỡng và công đức huấn dục của Tổ sư, hàng pháp tử pháp tôn chúng con trích bài giảng Tổ sư nói về đức Kiên Chí, kính nguyện Giác linh Tổ sư từ bi phủ giám.

Kiên chí là tính bền bỉ, dẻo dai, quyết tâm đeo đuổi cho đến cùng chí nguyện mục đích mà mình đã vạch sẵn. Kiên chí khác với tinh tấn. Tinh tấn là sự nỗ lực tiến tới, là sự cố gắng, ra sức làm việc. Nó có nghĩa như chữ cần của bên Nho. Kiên chí có hàm nghĩa tiếp tục luôn luôn, đều đều, dù gặp bao nhiêu trở ngại, khó khăn đến đâu cũng không thối chuyển, bền chí làm cho thành tựu công việc. Nó có nghĩa như chữ chuyên bên Nho. Kiên chí rất cần thiết cho sự tu hành, như tinh tấn, có nhiều khi lại quan trọng hơn cả tinh tấn nữa. Nho có câu: “Cần bất như chuyên”.

Tính chất của kiên chí là sự dẻo dai, bền bỉ. Nó khiến người ta bám sát vào công việc không biết mệt, không biết chán, không sợ gian khổ, không lao lung trước một trở ngại nào cả. Nó chỉ thấy mục đích cần tiến tới, không thấy gì ở chung quanh, không theo cái sau bỏ cái trước, không bỏ dở công việc nửa chừng. Nó đi dần, đi dần, không vội vã, nhưng cũng không bao giờ trì hoãn. Như con tằm ăn lá dâu, mỗi khi một ít mà bao nhiêu thúng lá dâu đều tiêu hết; như nước, mỗi khi một giọt, mà đá cũng phải thủng. Sức mạnh của nó chính là ở sự liên tục, bền bỉ.

Kiên chí là một điều kiện tất yếu để thành công. Công việc càng lớn lao thì kiên chí lại càng phải có nhiều. Không có công việc nào lớn hơn công việc Phật hóa. Công việc này đòi hỏi bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu gian lao để chiến thắng ma vương. Nó phải vượt qua bao nhiêu trở ngại khó khăn. Vì những lẽ ấy, kiên chí luôn luôn phải sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp, để động viên tinh thần, đuổi xa mọi chán nản, nghi ngờ bi quan. Nó như một vị lương y giỏi, có thể đuổi xa mọi bệnh hoạn, giữ cho thân chủ của mình luôn luôn được tráng kiện, đủ sức lực để tiến hành mọi công việc ở đời. Không có kiên chí thì mọi công tác sẽ bị bỏ dở nửa chừng, và tài năng đều trở thành vô dụng.

Đức Phật Thích Ca sở dĩ được gọi là đấng Đại hùng, Đại lực, vì ngài đã thắng được bao nhiêu trở lực trên đường đi đến địa vị Phật. Mà những trở lực ấy nào phải ít ỏi gì! Chúng rộng lớn như trời như bể; vượt qua được chúng còn ngàn lần khó khăn hơn vượt Hy Mã Lạp Sơn. Thế mà, ngài vẫn bền tâm chiến đấu, vững lòng chịu đựng, dẻo dai tiến lên, không một chút thối chí, nản lòng. Trên đường ngài đi chỉ có những bước tiến tới, không có một bước trở lùi.

Khi còn ở trong cung điện, phải chiến đấu chống những tập quán xấu xa, mục nát, trụy lạc, những dây nhợ rắn chắc của tình yêu ích kỷ gia đình; khi ra đi, phải chiến đấu chống thiên nhiên hiểm độc, chống si mê dày đặc tối tăm của cõi đời; sau khi thành đạo, phải chiến đấu chống những mưu mô thâm độc, những oán ghét căm thù của bao nhiêu ngoại đạo đầy dẫy đang hoành hành ở xứ Ấn Độ lúc bấy giờ. Trước bao nhiêu trở ngại ấy, ngài đã không một chút sờn lòng, nản chí, ngài cương quyết thực hiện cho đến cùng chí nguyện lớn lao của mình là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Gương kiên chí vững bền vĩ đại ấy thật đáng cho muôn đời soi chung, nhất là đối với những người con Phật như chúng ta.

Là Phật tử, chúng ta phải nuôi dưỡng rèn luyện đức kiên chí như thế nào trong đời sống hàng ngày? Như chúng ta đã biết, tập làm người đã là khó, tập làm Phật lại càng muôn lần khó hơn. Công việc khó khăn ấy đòi hỏi một đức kiên chí hết sức lớn lao. Thiếu đức tính ấy, chắc chắn chúng ta không bao giờ đi đến kết quả. Vì thế, trong mọi công việc hằng ngày dù nhỏ nhặt bao nhiêu, chúng ta cũng phải luyện tập sự chịu đựng bền bỉ. Kiên chí như là một sợi dây để xâu những hạt ngọc làm thành chuỗi. Sợi dây không quý bằng hạt ngọc, nhưng không có nó những hạt ngọc rời dù quý bao nhiêu cũng không thành chuỗi được.

Ta đừng bao giờ vội vã, hấp tấp, sốt ruột. Cứ tuần tự mà tiến. Chạy mau sẽ ngã đau; vội vã sẽ vấp váp đổ vỡ; sốt ruột sẽ làm hư việc, mất công. Nên nhớ luôn luôn rằng cuộc đời không toàn thiện. Muốn có một kết quả hoàn thiện, tất phải trải qua những cái xấu xa vây bọc, cản đường. Nếu chúng ta thiếu bình tĩnh, thiếu nhẫn nại, thiếu kiên tâm, ta sẽ hất đổ tất cả, và hất đổ luôn cả công việc quý báu ta đang làm chưa xong.

Một phút chán nản, chúng ta mất bình tĩnh mà đại cuộc trở thành tro bụi, và suốt đời phải sống trong ân hận. Người nuôi dưỡng, luyện tính kiên nhẫn như kẻ trèo thang cao, phải cẩn thận từng cử chỉ tay nắm, chân bước. Hễ sẩy chân, sút tay là nguy hiểm đến tính mạng; hễ dừng lại nửa chừng là bao nhiêu nấc thang mình đã bước thành vô nghĩa, vì mục tiêu không đạt đến.

Chúng ta đừng tưởng rằng khi mình làm việc thiện, việc tốt thì mọi người sẽ hoan hô, tán thành mình. Không đâu! Trái lại, có nhiều khi mình còn bị người đời tấn công nhiều hơn nữa. Càng đi đến gần thành công chừng nào, thì trở ngại lại càng nhiều thêm chừng ấy. Tục ngữ ta có câu: “Càng cao danh vọng, càng dầy gian nan”. Trong kinh Phật cũng thường dạy: “Phật cao một thước, ma cao một trượng”. Công việc tu hành của chúng ta cũng như một cuộc chạy đua có trở ngại: Càng đến gần mức, trở ngại càng nhiều, rào càng cao, hố càng hiểm.

Vậy cho nên, hành giả càng bước dài trên đường đạo, càng thu lượm nhiều kết quả, lại càng thận trọng, lo toan, càng động viên thêm nhiều nghị lực, sức chịu đựng bền bỉ, trường kỳ. Ta cố gắng rèn luyện nuôi dưỡng thế nào tính kiên chí của ta cứng chắc như sức thép, vững vàng như bàn thạch, không chút nao núng trước mọi nỗi thử thách, gian nguy, ta làm được như thế thì dù con đường đi đến quả vị Phật có gian lao, hiểm trở, xa xôi bao nhiêu cũng có ngày ta đặt chân đến được.

“Ở đời chẳng có việc gì khó
Người ta lập chí phải nên kiên.”
***

Một số hình ành xây dựng TVTL Chánh Thiện (01/01/2016)

Một số hình ành xây dựng TVTL Chánh Thiện (01/01/2016)

CẢM NIỆM CỦA PHẬT TỬ NGUYÊN THIỆN

LỄ KHÁNH THÀNH  TỪ ĐƯỜNG TRÚC LÂM

CẢM NIỆM CỦA PHẬT TỬ NGUYÊN THIỆN

Ngày 23/11/2015 (nhằm ngày 12/10 Ất Mùi)

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni

Kính ngưỡng bạch trên Hòa thượng Tôn sư chứng minh,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội,

Kính bạch chư tôn đức Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm,

Kính thưa chư tôn đức Tăng ni,

Kính thưa quý vị lãnh đạo nhà nước, quý quan khách,

Cùng toàn thể quý Phật tử và bà con thân tộc hiện diện.

Kính ngưỡng bạch trên Hòa thượng Tôn sư

Chúng con thật diễm phúc khi được về đây tham gia cùng quý thầy xây dựng ngôi từ đường để dâng lên cúng dường Hòa thượng. Người đã một đời tu hành, làm lợi ích chúng sanh, Người lên tận non thiêng Yên Tử lễ bái thánh tích, truy tìm cội nguồn Phật giáo Việt Nam, để khơi lại dòng thiền nước Việt, mang ánh sáng trí tuệ bủa khắp muôn nơi. Hòa thượng đã xây dựng nhiều thiền viện độ chúng tu hành, mà chúng con, hàng tăng ni Phật tử là những người trực tiếp thọ ơn giáo hóa của người. Nhưng xót xa thay, nơi mảnh đất bé nhỏ hiền hòa vùng đồng bằng sông nước quê hương Người, vốn không xa xôi nơi chúng con ở, lại không có chút gì lưu dấu. Mỗi lần về đây, đứng trên mảnh đất này, đọc những dòng chữ nêu lên sự nghiệp rực sáng của Người được khắc trên bia đá, đưa mắt nhìn quanh mà lòng chúng con quặn thắt. Những gì còn lại trên quê hương của Người chỉ vậy sao! Người đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho đạo pháp cho dân tộc, nhưng nơi sanh quán của Người chỉ như thế sao!

Xót xa như đứng trước chốn tổ nhiều năm hoang phế. Trong khi môn phong của Người rất hưng thịnh, tăng ni Phật tử rất đông đảo mà lại phải chứng kiến thực trạng này, chúng con cảm thấy vô cùng thiếu sót. Chúng con chỉ dám ao ước có ngôi nhà thờ nhỏ để thờ cúng tổ tiên của Người, để mỗi lần chư tăng ni Phật tử về đây có nơi hành lễ, tưởng nhớ đến người. Có lẽ việc làm này là nhân duyên là phước phần của chúng con. Chúng con khấp khởi vui mừng khi được cùng quý thầy Thường Chiếu về đây liên hệ mua lại những thửa đất chung quanh nền nhà cũ của Sư ông. Mọi việc thuận lợi, đất đã mua được, việc xin phép cũng xong.

Nhân duyên đầy đủ, mà chắc rằng đó cũng chính là phúc báo một đời tu hành và giáo hóa của Người. Mọi việc thuận lợi không ngờ. Không ngờ rằng chúng con có thể mua lại được những khu đất nơi đây, không ngờ rằng có thể được thuận lợi về mặt hành chánh. Sự thuận lợi này lại là nhân duyên thúc đẩy công trình phải gia tăng tốc độ thực hiện, và rồi cũng không ngờ rằng chỉ hơn ba tháng từ ngày động thổ khởi công, việc xây dựng được thành tựu nhanh chóng. 20 hạng mục lớn nhỏ được hoàn thành tươm tất. Trong khoảng này, chư tăng ni Phật tử cùng chúng con phải căng sức chung lo. Mỗi ngày trôi qua công việc càng thêm nhiều và dồn dập. Nhưng với lòng tri ân, tôn kính đối với người, chúng con không hề cảm thấy vất vả, luôn vui vẻ mà quên đi lao nhọc. Chúng con chỉ mong sao công việc hoàn thành đúng theo kế hoạch, để được đón Sư ông về đây và mong thấy Sư ông đặt bước chân đầu tiên cùng với nụ cười hé mở trong ngày khánh thành.

Vâng, chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ với chúng con rồi, chúng con rất hạnh phúc và thỏa dạ khi được thấy Người vui. Đây là phần thưởng mà chúng con luôn mong ngóng nơi Người.

Chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng thành quả đạt được chỉ có bấy nhiêu, kính mong trên Sư ông từ bi hoan hỷ chứng nhận cho tấm lòng của chúng con.

Kính bạch trên Sư ông, chúng con mong muốn làm được nhiều hơn thế nữa, để đem lại nhiều lợi ích cho quê hương cho xứ sở nơi này, nhưng thời gian có hạn, tài vật ít oi, những gì làm được chúng con xin dâng cúng lên Người. Chúng con nguyện sẽ tiếp tục thực hiện nhiều việc tốt hơn nữa để phụng sự cho đời cho đạo.

Trong giờ phút trang nghiêm thành kính này, chúng con xin phát nguyện sẽ cố gắng rèn luyện bản thân, tu tập nhiều hạnh lành để làm lợi ích cho chúng sanh; buông bỏ ngã chấp kiến chấp để thân tâm được nhẹ nhàng thư thái, nguyện trở thành người Phật tử chân chính tu tập theo đúng tinh thần của dòng Thiền Trúc Lâm mà Sư ông đã truyền dạy.

Kính mong Sư ông chứng tri, kính nguyện Sư ông luôn khỏe mạnh sống lâu với chúng con.

Xin chân thành tri ân chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử môn hạ của Hòa thượng ân sư, những người đã giúp chúng con hoàn thành tốt đẹp Phật sự này. Kính chúc quý ngài an khương phúc lạc, Phật sự viên thành.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của lãnh đạo các cấp chánh quyền, chúc quý vị cùng toàn thể nam nữ Phật tử khỏe mạnh và hoàn thành mọi công tác.

Xin chân thành tri ân cùng toàn thể.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni
 

BÁO CÁO XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG TRÚC LÂM

LỄ KHÁNH THÀNH  TỪ ĐƯỜNG TRÚC LÂM

BÁO CÁO XÂY DỰNG VÀ CẢM TƯỞNG BAN HƯNG CÔNG

Ngày 23/11/2015 (nhằm ngày 12/10 Ất Mùi)

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni

Kính ngưỡng bạch trên Hòa thượng Tôn sư chứng minh,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội,

Kính bạch chư tôn đức Tăng ni,

Kính thưa quý vị lãnh đạo nhà nước, quý quan khách

Cùng toàn thể quý Phật tử và bà con tông tộc hiện diện.

Từ đường Trúc Lâm thuộc ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vùng địa linh nhân kiệt này đã sản sinh nhiều nhân tài cho đất Việt, nơi có dòng Hậu Giang chảy ngang đã từng chứng kiến nhiều bậc Hòa thượng đạo cao đức trọng, các bậc chân tu xuất hiện. Hòa thượng Trúc Lâm thượng Thanh hạ Từ cũng là người xuất thân nơi vùng đất thiêng liêng này.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt; tri ân người đi trước là bổn phận của người con Phật.

Từ lâu hàng Tăng ni Phật tử môn hạ Hòa thượng mong muốn có ngôi từ đường để làm nơi thờ cúng tổ tiên dòng tộc của người. Nhưng chưa đủ duyên. Đầu tháng 02 năm Ất Mùi, nhân dịp về dự ngày Giỗ tổ Khánh Anh chùa Phước Hậu, Tăng ni cùng Phật tử thuận dòng Hậu Giang xuôi về vùng đất Rạch Tra, thăm viếng nơi nhà cũ của Hòa thượng Tôn sư, hiện thời chỉ còn trơ trọi một tấm bia đá trên diện tích khoảng 80m2, do thầy Phước Cẩn cùng Tăng ni Phật tử mua lại và dựng bia lưu dấu vào năm 2005. Phật tử Nguyên Thiện - thế danh Lê Thị Hiền cảm động trước quang cảnh đơn sơ hiu quạnh nơi sanh quán của Hòa thượng, nên đã phát tâm mua lại khu đất diện tích là khoảng 11.000m2 với tâm nguyện xây dựng một ngôi từ đường tên gọi Trúc Lâm.

Hòa thượng họ Trần, ngài khôi phục và tu theo thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập. Việc lấy tên hệ phái Thiền đặt cho ngôi từ đường mang ý nghĩa: Từ đường Trúc Lâm chẳng những là nơi tôn thờ tông tộc họ Trần của Hòa thượng, mà cũng là nơi tôn thờ chư vị tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Đây là ngôi nhà chung của gia tộc họ Trần và Tăng ni Phật tử trong thiền phái.

Ngày mùng 01 tháng 06 Ất Mùi được cấp phép xây dựng.

Ngày 10/06 tổ chức lễ động thổ khởi công.

Ngày 16/06 Hòa thượng Thường Chiếu cử chư Tăng về đây phát hoang dọn dẹp mặt bằng và tập kết vật liệu.

Ngày 26/06 đưa nhóm thợ từ Long Thành về bắt đầu cắm mốc quy hoạch xây dựng.

- Các hạng mục:

Bởi sự nghiệp một đời của Hòa thượng tôn sư rất to lớn, không thể tính kể, hàng Tăng ni Phật tử môn hạ đông đảo, do đó việc kiến trúc cũng phải bố trí sao cho phù hợp với sinh hoạt đời thường cũng như những ngày tổ chức lễ. Hướng chính Từ đường nhìn về sông Rạch Tra, có dòng chảy thuận hướng từ trái sang phải, phù hợp lối kinh hành “hữu nhiễu” của nhà Phật.

Hạng mục xây dựng bao gồm:

+ Cổng Tam Quan: Nằm cách mặt sông 10m.

+ Thanh Minh Đài: Thiết đặt đại hồng chung.

+ Pháp Trấn Đài: Thiết đặt trống pháp lớn.

+ Tam Bảo Đường: Thờ đức Bổn sư. Diện tích 260m2.

+ Tổ Sư Đường: Thờ tổ Đạt-ma, Tam tổ Trúc Lâm, cùng tông tộc nội ngoại Hòa thượng. Diện tích 306m2.

+ Thiệu Chân Đình: Nhà tôn trí bia đá khắc ghi nơi sanh trưởng của Hòa thượng.

+ Nhà Trường Lang: Nhà nối giữa Tổ sư đường và Hương nhũ đường.

+ Hương Nhũ Đường: Nhà ăn cùng 2 nhà kho hai bên.

+ Trù Phòng: Nhà bếp.

+ Tôn Sư Đường: Nơi nghỉ ngơi của Hòa thượng Tôn sư.

+ Tôn Đức Đường: Nơi ở của chư Tôn đức lớn, đệ tử của Hòa thượng.

+ Thanh Tịnh Đường: Nơi ở của lãnh đạo nhà Từ đường.

+ Trí Tuệ Đường: Nơi ở chư tăng.

+ Quảng Văn Đình: Là ngôi là 5 gian dùng để tiếp khách.

+ Hai ngôi nhà Lục Giác: Là nơi khách ngồi nghỉ ngơi.

Theo dự kiến ban đầu, các hạng mục sẽ được xây dựng bằng xi-măng, lợp ngói, nền lát đá hoa cương. Nhưng sau chuyến thăm công trình lần thứ hai vào ngày 25 tháng 08 Al, Hòa thượng Thường Chiếu quan sát thấy số lượng hạng mục xây dựng, tiến độ thực hiện, số lượng nhân công, và thời lượng còn lại, dự báo sẽ không kịp hoàn thành đúng ngày ấn định, bởi ngày khánh thành đã được quyết định. Cho nên Hòa thượng hoạch định lại một số hạng mục, như: cổng tam quan, nhà chuông trống, nhà lục giác, nhà bia, các dãy trường lang và nhà Quảng Văn Đình làm bằng gỗ. Đồng thời bổ sung 5 nhóm thợ từ các nơi về tham gia hỗ trợ.

Do đó vào đầu tháng 09 Al các hạng mục được triển khai thực hiện đồng loạt, liên tục tăng ca làm vào ban đêm. Công việc được thực hiện khẩn trương cho đến cuối tháng 09 Al thì các phần cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn vài phần chi tiết vẫn còn thực hiện cho đến ngày mùng 09 tháng 10 Al thì kết thúc.

+ Tượng đức Bổn sư được chế tác từ gỗ, tôn trí tại Tam Bảo Đường.

+ Tượng tổ Đạt-ma chế tác từ gỗ, Tam tổ Trúc Lâm chế tác từ đồng, tôn trí tại Tổ Sư Đường.

+ Bao lam, tủ thờ, bàn ghế, cửa chánh, cửa sổ được làm từ gỗ gõ đỏ, căm xe...

Chung quanh Từ đường được thiết kế lối đi rộng 4m, khách đến thăm viếng vào những ngày thường có thể vào ra thuận tiện. Lối đi này được kết nối với đường bộ của nông thôn, vốn là một con đường bê tông rộng 1m1, được gia cố thêm mỗi bên 1m từ cổng ấp cho tới Từ đường. Trong giai đoạn thi công công trình, con đường này đã hỗ trợ tích cực cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng để công trình được hoàn thiện nhanh chóng. Đồng thời cũng hỗ trợ thuận lợi cho việc đi lại của bà con nơi này.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý cấp chánh quyền và toàn thể Phật tử.

Từ tấm lòng quý kính đối với Hòa thượng Tôn sư, chúng con kẻ công người của đồng lòng dồn hết tâm huyết và sức lực thực hiện công việc. Việc nhiều và cấp bách, buộc chúng con phải tính toán thật kỹ lưỡng để tránh đi những sai sót đáng tiếc, đồng thời cố gắng vượt qua nhiều khó khăn chủ quan cũng như khách quan để hoàn thành công trình đúng thời hạn.

Thời gian có hạn, chúng con cố gắng làm những gì mà Hòa thượng Tông sư từng sắp đặt trong suốt cuộc đời hành đạo. Ngôi từ đường với lối kiến trúc đơn sơ, không cầu kỳ trau chuốt, sự bày trí thờ cúng vừa đủ phù hợp với ý nghĩa. Công trình tuy chẳng phải là kỳ quan, song ý nghĩa thật lớn lao. Đây là một Phật sự trọng đại và kỳ diệu đối với chúng con. Là phẩm vật được tạo thành từ nguồn nguyên liệu, sức lực cùng tâm chí thiết tha của chúng con cùng toàn thể Tăng ni Phật tử môn hạ của Người. Giờ đây công việc đã hoàn thành, mong ước chúng con đã toại nguyện, thật không có gì vui hơn. Hôm nay trong ngày vui này, chúng con xin thành tâm dâng lên cúng dường Hòa thượng, mong Người hoan hỷ chứng tri cho.

Và đây cũng chính là tấm lòng của hàng Tăng ni Phật tử và bà con tông tộc. Muôn người như một hoan hỷ, hòa hợp và chia sẻ Phật sự này. Có lẽ đây chính là động cơ làm nên sức mạnh giúp công trình nhanh chóng đạt thành sở nguyện.

Kính bạch Thầy,

Tri ân Thầy, chúng con cũng biết ơn hết thảy những người chung quanh. Mỗi người có mặt nơi đây đều là thân bằng quyến thuộc, là duyên lành hỗ trợ cho nhau, là những yếu tố cấu thành ngôi từ đường. Mặc dù trong công việc xây dựng khác nhiều với đời sống tại thiền viện nhưng chúng con vẫn luôn giữ được mình, biết cách điều hòa trong công việc và những liên hệ chung quanh. Chúng con cũng rèn luyện được những đức tính nhẫn nhục, hòa hợp và tha thứ, từng bước trưởng thành. Cùng nhau gầy dựng quyến thuộc Bồ-đề, làm cho tình Linh sơn cốt nhục càng thêm thắm thiết.

Công trình được thành tựu trọn vẹn như hôm nay, xin chân thành tri ân chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Đại đức tăng ni. Kính chúc quý ngài phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của lãnh đạo các cấp chánh quyền, chúc quý vị cùng toàn thể nam nữ Phật tử, bà con thân tộc thật nhiều an lạc và thành công trong công việc.

Xin chân thành tri ân cùng toàn thể.

Dù thời gian qua nhanh như ánh chớp, việc đời hư ảo như khói sương, nhưng tấm lòng, niềm tri ân là điều chân thật trường cửu; cái nghĩa cái tình càng làm ấm áp cho quê cha đất tổ, hoài niệm cội nguồn tổ tiên sẽ khơi mầm đạo đức tăng trưởng. Đó là điều chúng con đã làm được và cũng sẽ giúp cho người sau làm được.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
 

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG TRÚC LÂM

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH

TỪ ĐƯỜNG TRÚC LÂM

Ngày 23/11/2015 (nhằm ngày 12/10 Ất  Mùi)

suphudocdienvan2Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni,
Kính bạch Hòa thượng Tôn sư,

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm, chư Tôn túc lãnh đạo GHPGVN,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni lãnh đạo các Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn và địa phương sở tại,

Kính bạch chư tôn Thiền đức tăng ni hiện diện,

Kính thưa quý vị khách quý Đại diện Đảng, Chánh quyền các cấp và địa phương cùng toàn thể các đạo tràng Phật tử,

Thưa liệt quý vị,
Tôi xin phép được đại lao Hòa thượng Tôn sư và Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm kính mừng Đại Lễ Khánh Thành Từ Đường Trúc Lâm, xin trân trọng kính chào chư tôn Thiền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị khách quý, các đạo tràng Phật tử hiện diện. Sau đây, chúng tôi có đôi lời dâng lên đức Hòa thượng ân sư.

Cung kính bạch Thầy,
Hôm nay là ngày Lễ Lạc Thành công tác xây dựng nhà Từ đường Trúc Lâm, nơi mà năm xưa Thầy đã sinh ra, lớn lên và phát tâm xuất gia tu hành. Hơn chín mươi năm quên mình vì đạo, Thầy đã chẳng dám dành riêng chút gì cho mình, mặc dù quê hương luôn là tiếng gọi thiết tha trong lòng Thầy. Ngày trước khi còn khỏe mạnh, hàng năm sau lễ kỵ Tổ tại Phước Hậu, Thầy vẫn thường hướng dẫn chúng con về đây thăm viếng bà con, chia sẻ tấm lòng của người xa xứ, luôn tri ân và hoài vọng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Chúng con thầm bảo nhau Thầy luôn mong mỏi dòng thiền Trúc Lâm tuôn chảy về miền sông nước Rạch Tra, nuôi dưỡng tâm Bồ-đề cho những người dân quê chất phác thuần hậu nơi đây.

Vì vậy kể từ khi Thầy già yếu, chúng đệ tử không dám quên việc bổn phận của mình, chúng con vẫn gìn giữ truyền thống hàng năm về lại Tổ đình Phước Hậu nhân ngày húy kỵ Tổ sư và thăm viếng mảnh đất thân thiết này, với tất cả tấm lòng quý kính tri ân. Đầu xuân năm nay, Tăng ni Phật tử về đây thăm lại quê hương, chúng con vô cùng nhớ đến Thầy với thâm ân giáo dưỡng sâu dày. Tất cả đều cảm động bùi ngùi, khi nhìn thấy mảnh đất ngày xưa bây giờ chỉ còn lại tấm bia chơ vơ trên nền gạch cũ.

Chạnh lòng cảnh cũ người xưa nơi chốn quê hương, tất cả chúng con đều mong ước nơi đây có được một ngôi Từ đường ấm áp trang nghiêm, để hương khói Trúc Lâm mãi lan tỏa. Duyên lành hội đủ, gia đình Phật tử Chơn Nguyên Thiện dũng mãnh phát tâm mua thêm đất, cùng với Tăng ni tứ chúng hợp sức xây dựng ngôi nhà tâm linh này.

Đặc biệt nhất là được sự đồng thuận hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chánh quyền địa phương sở tại, nên thật không ngờ chỉ trong vòng bốn tháng, nơi đây từ một mảnh đất quê mùa khiêm tốn, bây giờ lại sừng sững ngôi Từ đường Trúc Lâm với tất cả phước báu trang nghiêm của Thầy.

Toàn thể chúng con vô cùng hân hoan và xúc động khi được cung thỉnh Hòa thượng ân sư về đây chứng dự ngày đại hoan hỷ này. Tất cả sự thành tựu hôm nay đều thừa tư công đức pháp hóa nơi Thầy và tấm lòng của tất cả hàng môn hạ đệ tử. Chúng con xin được thay Thầy cảm tạ tri ân mảnh đất tình thâm, vì nơi đây đã cho Thầy một chốn quê hương. Xin cho chúng con được cảm tạ tri ân Thầy vì người đã đến với chúng con bằng trí tuệ và tình thương rộng mở. Cũng xin cho mảnh đất quê hương này cảm tạ tri ân Tăng ni Phật tử Thiền phái Trúc Lâm, vì tấm lòng hiếu đạo vuông tròn của những người con Phật. Thật là một chuỗi nhân duyên hiện thành viên mãn. Cúi mong Thầy thương tưởng chứng minh cho lòng thành của toàn thể chúng con.

Kính thưa liệt quý vị,
Chính tại mảnh đất này Hòa thượng Tôn sư đã nuôi dưỡng ý chí xuất trần từ lúc hãy còn thơ. Con nước Rạch Tra sớm chiều bầu bạn theo Ngài đến chùa Phật Quang sang Phước Hậu, rồi lại róc rách chảy về nguồn, mang theo hoài bão phát túc siêu phương của bậc xuất trần thượng sĩ. Cuối cùng Hòa thượng đã được thế phát xuất gia tại chùa Phật Quang - Bang Chang vào năm Kỷ Sửu 1949. Kể từ đó dấu chân hoằng pháp lợi sanh của Hòa thượng, dù trải bước bất cứ nơi đâu cũng không phai mờ hoài vọng cố hương.

Để tưởng niệm và tri ân mảnh đất thiêng liêng đã đem đến cho Phật giáo Việt Nam, Thiền tông Việt Nam, Tăng ni Phật tử Việt Nam, một thiền sư Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, người đã có công thắp sáng ngọn đèn thiền nước Việt, nối thịnh dòng Trúc Lâm, trọn đời hiến dâng cho đạo pháp và dân tộc, chúng tôi Tăng ni Phật tử, hàng môn hạ của Hòa thượng Tông chủ, chung sức chung lòng xây dựng ngôi Từ đường Trúc Lâm, những mong hương khói Yên Tử ấm áp lan tỏa dài lâu, đời đời kết duyên lành với người dân sông nước phù sa. Cũng nguyện đem chút thành quả này kính dâng lên Hòa thượng Tôn sư, gọi là phần nào đền đáp ơn khai hóa của Thầy. Nếu không có Thầy thì chúng tôi không có được ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn luôn là truyền thống muôn đời của người dân Việt. Cho nên giờ này tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, ngôi Từ đường Trúc Lâm cùng Tăng ni Phật tử vui mừng đón chân Hòa thượng trở về.

Để có được thành tựu đáng kể này, ròng rã suốt bốn tháng kể từ ngày khởi công 10/06 - 10/10 năm Ất Vị, một số Tăng ni Phật tử môn hạ và bà con thân tộc của Hòa thượng, cùng các Phật tử thợ mộc thợ hồ đã cật lực thi công xuyên suốt ngày đêm, toàn tâm toàn ý dốc sức cho công trình được hoàn thành viên mãn, kịp thời cung đón Hòa thượng Tôn sư quang lâm chứng minh Đại Lễ Khánh Thành hôm nay. Thật là nhân duyên phước báu và đạo tình Linh sơn cốt nhục không thể nào vơi. Chúng tôi thiết nghĩ tất cả thành tựu có được đều từ công ơn pháp hóa của Hòa thượng.

Thay mặt Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, chúng tôi xin cảm trọng công đức chư tôn Thiền đức trong Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, chư tôn Lãnh đạo các Ban Trị sự tỉnh, huyện sở tại đã quan tâm gia trì cho Phật sự này được thành tựu. Cảm niệm tất cả Tăng ni Phật tử Thiền phái Trúc Lâm, đặc biệt là gia đình Phật tử Chơn Nguyên Thiện đã đem hết tâm thành, tài lực, sức lực chung lo cho ngôi Từ đường có được như ngày hôm nay. Với công đức và tấm lòng này, chúng tôi tin tưởng nơi đây sẽ là ngôi nhà tâm linh cho Phật tử bà con địa phương sớm hôm chiêm bái tu tập, và là nơi họp mặt tưởng niệm tri ân của con cháu Thiền phái Trúc Lâm. Chúc nguyện toàn thể Phật tử luôn sống an vui trong ánh sáng Phật pháp và mãi kết duyên lành với Thiền phái Trúc Lâm.

Một lần nữa xin trân trọng tri ân các cấp chánh quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình thi công được thành tựu mỹ mãn. Kính chúc quý vị an vui hạnh phúc để phục vụ cho đất nước được phồn vinh. Cuối cùng chúng tôi xin được tuyên dương công đức lớn lao của đội ngũ Phật tử thợ thầy. Có thể nói đây là một trong những công trình thi công nhanh chóng của Thiền phái Trúc Lâm. Nếu không có sự đóng góp nhiệt thành của quý vị thì không sao có được kết quả này. Bao nhiêu công đức có được kính dâng lên Hòa thượng ân sư, nguyện Thầy được nhiều sức khỏe, sống lâu nơi đời, lợi lạc quần sanh. Kính mong mạch sống đạo tuôn chảy không dừng nghỉ, không chỉ nơi miền sông nước Rạch Tra, mà nhuần thấm khắp muôn nơi.

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, đại lao Hòa hượng Tôn sư, thay mặt Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ Khánh Thành Từ Đường Trúc Lâm. Nguyện Phật giáo Việt Nam cửu trụ nơi đời, Thiền tông Việt Nam sáng ngời trong lòng Phật giáo và dân tộc. Đất nước Việt Nam thanh bình, dân tộc Việt Nam ấm no hạnh phúc.

TM. Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm
Trưởng Ban

Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG