headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/06/2018 - Ngày 10 Tháng 5 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

MỘT SỰ NGHIỆP CỦA ĐỜI TÔI

 MỘT SỰ NGHIỆP CỦA ĐỜI TÔI

 

I. NGUYÊN NHÂN 

Hoài bảo một "CÁI MỘNG" trên 25 năm mới hoàn toàn thực hiện. 

Trong lúc du học ở Xuân Kinh 1938 đến mùa hè năm 1941, tôi được dịp may dự thính lớp Giáo Lý của Đoàn Thanh Niên Dục Đức trong một tháng, mỗi đêm giảng 2 giờ, do Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đảm trách. Tôi thích thú quá! Vì thấy bác sĩ đem phương pháp giảng giải của Tây phương mà giải thích, trình bày một triết lý cao siêu của Đông phương. Sự phối hợp cả Âu và Á làm cho người nghe rất thích thú vì hiểu được triết lý cao siêu của Đông phương qua phương pháp trình bày rõ ràng rành mạch của Tây phương. 

Từ đó tôi hoài bảo một cái mộng: "làm sao, sau này mình sẽ đóng một cây thang giáo lý" tức là bộ "Phật Học Phổ Thông" ngày hôm nay. 

II. SƯU TẦM TÀI LIỆU 

Tôi bắt đầu gom góp sưu tầm các tài liệu. Đọc trong kinh, xem trong sách, hoặc nghe những bài giảng nào có thể làm tài liệu đóng cây thang giáo lý, thì tôi đều góp nhặt để dành cả: nhứt là tài liệu của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám giảng cho lớp Thanh Niên Đức Dục. 

III. THỜI GIAN TẬP SỰ 

Đến năm 1945, sau khi tốt nghiệp chương trình Phật pháp, tôi trở về Nam, mở trường dạy giáo lý tại chùa Phật Quang xứ Bang Chang, quận Trà Ôn. Số Tăng, Ni đến học trên 30 vị. Ngoài lớp giáo lý, chúng tôi còn mở các lớp học quốc ngữ mỗi buổi sáng, để dạy cho các em ở trong làng, số học sinh gần 150 em; dạy lớp Bình Dân Học vụ để giúp cho đồng bào mù chữ trong những buổi tối; và mở trạm y tế giúp cho đồng bào bệnh hoạn trong làng. 

Muốn làm việc lớn, trước phải làm việc nhỏ, muốn đi xa trước phải từ nơi gần. Nhơn có lớp giáo lý, số học chúng trên 30 vị, tôi bắt đầu tập sự, đem thí nghiệm chương trình Phật học phổ thông mà chúng tôi đã ôm ấp từ lâu, để chờ cơ hội tốt, một hoàn cảnh rộng rãi hơn, sẽ đem ra thực hiện. Thời gian tập sự, chờ đợi gần 8 năm trường. 

Trước nhất, tôi soạn từng dàn bài, rồi đem ra giảng dạy cho học chúng. Tôi bắt họ ký chú kỹ lưỡng. Sau khi giảng xong, tôi bảo họ làm bài đem tôi sửa, rồi viết lại thành từng tập sách nhỏ để cho tín đồ mượn xem, như quyển Đạo Phật, Tam qui, Ngũ giới, Tứ nhiếp pháp, Lục độ v.v... 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Đến năm 1952, đường giao thông được dễ dàng, tôi được các bạn đồng song, Hòa thượng Thích Thiện Hoà Giám đốc Phật học Đường N.V, Hòa thượng Thích Nhựt Liên Tổng Thư ký Giáo Hội Tăng Già Nam Việt và Hòa thượng Thích Quảng Minh Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt đến thăm và mời tôi về sàigòn để chung lo Phật sự. 

Quí Hòa thượng khuyên tôi: "Cái đèn treo trên cao, thế nào yến sáng cũng chiếu xa hơn". 

Vì nguyện vọng hoằng dương chánh pháp, vì muốn thống nhất Phật sự và vì tình bạn xa cách nhau trên 8 năm trường muốn sum hiệp, nên tôi hoan hỉ nhận lời. Từ đây, tôi bắt đầu thu xếp mọi công việc để chờ ngày lên đường. 

Đầu năm 1953, sau Tết Nguyên đán, ngày mồng 8 thánh Giêng, 8 thầy trò chúng tôi quảy hành lý lên đường ... Đến Sàigon vào chùa Ấn Quang, sau khi thu xếp chỗ ăn ở tạm xong, quí Thầy giao phó cho tôi hai gánh nặng, là "Giáo dục và Hoằng pháp". Vừa làm trưởng ban giáo dục GHTGNV kiêm Đốc giáo PHĐNV và vừa làm trưởng ban Hoằng pháp GHTGNV, rồi quí thầy đua nhau xuất dương. 

Suốt một thời gian trên 10 năm trường, đông xông tây đục, cả ngày chỉ lo dạy học, diễn giảng rồi huấn luyện cán bộ trụ trì và giảng viên, hết khoá Hạ đến khoá Đông, con người tôi như con vụ. 

Mặc dù công việc quá bận rộn, nhưng cái chí nguyện "đóng cây thang giáo lý" đã ôm ấp từ lâu, tôi không hề xao lãng. Ban ngày dạy học, ban đêm soạn bài, dịch kinh. Hết giờ dạy cho Tăng, Ni ở các học đường, rồi đến dạy cho lớp Như Lai Sứ giả và Cư sĩ. Ngoài ra còn làm các Phật sự khác, việc Giáo hội, việc lễ lược, tổ chức, thù tạc v.v... Một ngày đêm, chúng tôi làm việc thẳng thét 4 buổi sáng, chiều, tối và khuya. 

Khoá giảng được kết quả tốt đẹp, thính giả mỗi ngày mỗi đông, nên giảng viên thêm hào hứng và rút tỉa nhiều kinh nghiệm. Nhờ thế, giảng viên tiến đến mức chuyên môn, cầm được nghệ thuật diễn giảng, giảng rất hấp dẫn. Người nghe cũng thích thú ! Nhờ thế, chúng tôi gây được phong trào học giáo lý từ Đô thành đến các tỉnh, trong mấy năm vừa qua ở miền Nam. 

Cứ theo cái đà này mà tiến, hết khoá thứ nhất đến khoá thứ hai, rồi tiếp đến khoá thứ ba và thứ tư v.v... Bắt đầu từ năm 1953 đến 1965 là 13 năm tôi đã hoàn thành được 12 nấc thang Giáo lý; nghĩa là 12 khoá "Phật học Phổ Thông". Nếu cộng với 5 năm hoài bảo cái mộng trên và thời gian tập sự 8 năm, tất cả là 25 năm trọn. 

V. LỢI ÍCH: 

Bộ "Phật học Phổ thông" và các loại sách "Phật học tùng thư" của chúng tôi từ khi được phổ biến đến nay, đã đem lại các lợi ích như sau: 

1. Truyền bá giáo lý được sâu rộng trong quần chúng. 
2. Giúp cho rất nhiều Phật tử hiểu biết Phật pháp để tu hành 
3. Giúp cho Tăng, Ni các Phật học viện mau hiểu giáo lý 
4.  Giúp tài liệu cho quí Giảng sư và Giáo sư để giảng dạy giáo lý. 

VI. NHỮNG YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC SÁNG TÁC VÀ PHIÊN DỊCH 

1. KHẢ NĂNG 

Muốn làm công việc gì trước tiên cần phải có đủ "khả năng" về công việc ấy. Như người muốn sáng tác và phiên dịch giáo lý, tất nhiên phải có đủ khả năng về việc này, phải có một học lực khá, cả nội điển lẫn ngoại điển, tương đương với công việc, mới có thể làm được. 

2. BỀN CHÍ 

"Bền chí" là một yếu tố cần nhứt trong mọi công việc, nhứt là việc sáng tác và phiên dịch. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sự cần cù, rị mọ, ngồi cặm cụi suốt ngày đêm trên bàn viết, từ tháng này đến năm nọ. Người không bền chí, không thể đeo đuổi được lâu dài. Nếu chỉ do hứng thú nhứt thời, thì chỉ viết hoặc dịch được một vài quyển mà thôi. 

3. SỨC KHOẺ 

Sức khoẻ cũng là một yếu tố cần thiết trong mọi công việc. Nếu làm việc gì mà thiếu sức khoẻ thì khó thành công mỹ mãn. Sức khoẻ kém, cố nhiên thân thể mỏi mệt, tinh thần bì quyện, không minh mẫn sáng suốt, không thể ngồi lâu để phiên dịch hoặc sáng tác. 

4. THÍCH THÚ 

Làm công việc gì, mặc dù có khả năng sức khoẻ và bền chí, nhưng nếu không thấy "thích thú" thì cũng khó mà thành tựu, nhứt là việc phiên dịch và sáng tác. Có cảm thấy thích thú, mới vượt qua được sự khó khăn cực khổ, mài miệt nơi bàn viết ngày đêm, không chán. 

Người sáng tác hoặc phiên dịch, khi thực hiện được một tác phẩm nào, tự cảm thấy vui mừng và thích thú, không khác gì anh nghèo cất được cái nhà mới. Phải có thích thú như thế, mới làm được việc này. 

5. TIÊU CHUẨN PHIÊN DỊCH VÀ SÁNG TÁC 

Người xưa nói: "Văn tức là người". Đúng như thế. Người tánh tình như thế nào, thì viết văn cũng như thế ấy. 

Viết văn hay diễn giảng ai cũng muốn cho nhiều người đọc và dễ hiểu. Nhưng trái lại, khi viết hay giảng, phần nhiều người ta muốn nói thật cao siêu, làm cho người đọc và nghe phải mệt trí! Như thế không khác gì người muốn đi tới mà hai chân lại bước lui. Thật ra, điều đó là do ảnh hưởng tánh tình, cũng khó mà thay đổi. 

Chúng tôi nhắm vào tiêu chuẩn: khoa học rõ ràng thứ lớp, Đại chúng phổ thông, bình dân và Dân tộc sắc thái Việt nam, nên những kinh sách, mặc dù khó đến đâu, qua sự phiên dịch hoặc sáng tác của chúng tôi, cũng đều làm cho người đọc được dể hiểu và rõ ràng. 

Theo sự kinh nghiệm của chúng tôi trên mười năm nay về việc trước tác và phiên dịch, nếu tác phẩm nào thiếu ba điểm trên Khoa học, Đại chúng và Dân tộc thì khó có thể phổ biến sâu rộng trong quảng đại quần chúng. 

6. SÁNG KIẾN 

Với "sáng kiến", công việc của chúng ta dù cũ cũng thành mới mẻ. Trong khi giảng dịch hay viết, nếu không có một đôi chút sáng kiến thì người nghe hay đọc cảm thấy khô khan, buồn nản. Trái lại, nếu chúng ta có sáng kiến thêm vào, thì người đọc cảm thấy như thưởng thức được vài phần hương vị mới lạ. Bởi thế nên "sáng kiến" không những rất cần trong việc phiên dịch và sáng tác, mà còn rất cần trong mọi công việc và mọi hoàn cảnh. 

VII. HỒI HƯỚNG 

Tôi làm được điều lợi ích gì, có bao nhiêu công đức đều hồi hướng: 

Trên đền đáp bốn ơn 
Dưới cứu giúp ba loài. 
Cầu nguyện cho: 
Mặt trời Phật thêm sáng 
Bánh xe pháp xoay hoài 
Thế giới đều hoà bình 
Nhơn dân được an lạc 
Tôi và các chúng sinh 
Đều sanh về cõi Phật.

Viết tại Dưỡng đường Đồn Đất Sài gòn
Quý Xuân Ất Tỵ (1965)

 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA

 

 

Một số hình ảnh Lễ khánh thánh TVTL Trí Đức

Một số hình ảnh Lễ khánh thành TVTL Trí Đức

-do Phật tử Tuệ Pháp cung cấp-
 


Lễ An vị Tôn tượng Phật bổn Sư


Khán đài buổi lễ


Tháp chuông đêm 12 tháng chạp Canh Dần


Hòa thượng Ân Sư và Quí Hòa thượng chứng minh


Quang cảnh buỗi  lễ


Đại diện Phật tử phát biểu


Tặng quà lưu niệm


Tặng hoa chúc mừng


Cắt băng khánh thành Đại Hùng Bửu Điện


Ngọ trai

DIỄN TỪ CẢM TẠ

DIỄN TỪ CẢM TẠ


Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư, ngưỡng bạch chư Tôn thiền đức,

Kính thưa quí vị Đại Diện Chánh quyền,

Thưa toàn thể đạo tràng Phật tử,

Thưa liệt quí vị,

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ra đời như một nhân duyên đã được ấp ủ từ sự tu tập và chuyển hóa của chư Tăng Ni cũng như quí Phật tử dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Ân sư từ bao năm qua. Đến nay ngôi phạm vũ huy hoàng, Tăng Ni tứ chúng đồng tụ hội, thật là tùng lâm hưng thịnh, Phật pháp xương minh. Giữa khung trời tịnh thanh này, đạo tràng chúng hội muôn lòng như một, tất cả đều hoan hỷ kính mừng ngày Lạc thành hôm nay.

Tuy nhiên, đại sự sẽ không thành nếu không có sự gia trì của Tam bảo, trí tuệ và tâm hạnh của Hòa thượng Ân sư, của chư tôn đức trong Giáo Hội, trong thiền phái Trúc Lâm, đặc biệt sự hỗ trợ quan tâm giúp đỡ của Chánh quyền các cấp và sau cùng là sự có mặt, đồng tâm hợp lực của chư tôn đức Tăng Ni cũng như quí Phật tử gần xa.

Trong bầu không khí trang nghiêm đầy đạo vị, thay mặt Ban Tổ Chức chúng con xin được đê đầu đảnh lễ bái tạ Hòa thượng Ân sư, chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Trung ương, Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai và các tỉnh bạn, Ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm, đảnh lễ cảm niệm công đức chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư tôn đức Tăng Ni hiện diện… đã niệm tình chiếu cố và quang lâm chứng dự Đại lễ Khánh thành hôm nay, khiến cho chúng con thật vô cùng vui mừng và xúc động. Nguyện từ lực Tam bảo gia hộ cho quí Ngài tứ đại nhu hòa, thân tâm thường lạc, quí Ngài luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sanh và chúng con trên bước đường tìm về bến giác.

Chúng tôi xin được gởi đến quý vị Lãnh đạo chánh quyền từ Trung ương cho đến địa phương sở tại lòng biết ơn chân thành nhất. Xin được kính chúc sức khoẻ quí vị và rất mong quí vị luôn quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong những Phật sự chung về sau này, đem lợi ích đến cho đất nước và xã hội chúng ta hôm nay cũng như mai sau, trong tinh thần đoàn kết, đạo pháp và dân tộc.

Chúng tôi xin được cảm tạ tri ân sự có mặt và đóng góp tịnh tài tịnh vật của quí đạo tràng Phật tử gần xa. Kính chúc quí vị tâm Bồ-đề kiên cố, vạn sự kiết tường như ý. Nguyện tất cả chúng ta, những người con Phật đồng hạnh, đồng tu mãi mãi là bạn pháp, cùng dìu dẫn nhau tu tập cho đến ngày viên thành Phật đạo.

Chúng tôi cũng không quên gởi lời đồng cảm sẻ chia, lòng thương mến và biết ân chân thành đến tất cả anh em Phật tử trong ban thi công xây dựng. Suốt thời gian gần 2 năm qua, anh em đã gắn bó đồng lao cộng khổ với chúng tôi, để thiền viện có được những mái ngói sừng sững uy nghiêm rực rỡ như hôm nay. Từng viên đá từng viên gạch nơi đây sẽ mãi còn in đậm đôi tay và mồ hôi của tất cả anh em. Đó chính là phần thưởng lớn nhất cho những con người tay sần da sạm trên mọi nẻo đường xây dựng, đem mái ấm đến cho muôn nhà. Kính chúc anh em luôn có đời sống ấm no và hạnh phúc.
Sau cùng chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ lực lượng an ninh bảo vệ huyện Long Thành xã An Phước và các Phật tử tham gia công tác trật tự, đã giúp cho Đại lễ Khánh thành hôm nay được thập phần viên mãn. Kính chúc sức khỏe và xin gởi lời chào thân mến đến quí vị.

Kính bạch quí Ngài,

Thưa liệt quí vị,

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song Ban Tổ Chức chúng con không sao tránh khỏi những sơ suất tất yếu trong buổi Đại lễ Khánh thành hôm nay. Ngưỡng mong quí Ngài và chư liệt vị từ bi lượng thứ cho.
Một lần nữa chúng con xin được đê đầu đảnh lễ bái tạ. Kính chúc chư tôn đức và liệt quí vị thân tâm thường lạc.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ

------------------

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư,

Ngưỡng bạch Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng Tọa hàng Giáo phẩm Trung ương, Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai, Huyện Long Thành và địa phương,

Ngưỡng bạch Hòa thượng Viện Trưởng TV. Trúc Lâm Trí Đức,

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng toạ, quí Ni trưởng, Ni sư, cùng chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện,

Kính thưa quí vị Đại Diện Chánh Quyền các cấp và địa phương sở tại,

Kính thưa chư pháp hữu gần xa,

Thưa liệt quí vị,

Hôm nay thật là một phúc duyên vô cùng to lớn cho hàng Phật tử chúng con, trước Phật đài nghiêm tịnh, toàn thể chúng con đồng quỳ dưới chân quí Ngài, nép mình dưới bóng từ quang của Hòa thượng Ân sư, kính mừng Đại lễ Khánh thành thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.

Nhớ lại cách đây hơn 2 năm, cũng nơi mảnh đất này, cảnh vật hết sức lạnh lẽo. Rừng điều và cao su bạt ngàn hoang vắng mỗi khi chiều về. Chúng con chưa bao giờ dám tới lui nơi đây mặc dù đã sở hữu khu đất này từ trước. Thế rồi nhờ giáo pháp vi diệu, nhờ ân đức của Hòa thượng Ân sư và Hòa thượng Viện trưởng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, chúng con dần dần quy hướng Tam bảo, quy hướng về con đường tu tập. Ngôi đại già lam ngày hôm nay với bóng dáng của chư Tăng Ni, với hồi chuông tiếng mõ trầm ấm ngày đêm, đã thổi hồn Phật pháp vào trong từng ngọn cỏ cành cây, vào trái tim của những người Phật tử nghèo khó nơi đây. Chánh báo này, Y báo này có được là nhờ lòng từ của quý Ngài, đã cảm hóa hàng Phật tử chúng con biết phát tâm tu tập và phát tâm cúng dường.

Chúng con thầm nghĩ nếu không gặp Phật pháp, không gặp Ân sư, không biết chúng con sẽ trôi dạt về đâu, sẽ tạo thêm những nghiệp tập gì nữa? Thật đáng sợ! Là những Phật tử doanh nhân, nhờ quy y Tam bảo, vâng lời Phật dạy chúng con biết làm lành lánh dữ, thương yêu và giúp đỡ bao người nghèo khó, chuyển hóa ba nghiệp tham sân si của mình. Nhờ thế cuộc sống nội tâm của chúng con đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Phật pháp vì thế trở thành mầu nhiệm đối với hàng Phật tử chúng con, cũng là góp phần không nhỏ cho việc cải thiện xã hội, cải thiện đời sống văn minh đạo đức của mọi người.

Chúng con tự biết mình phước mỏng nghiệp dày, nên cố gắng gieo duyên với Tam bảo được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Thật sự từ những phút ban đầu, chúng con không biết mình có thể hộ pháp được tới đâu. Chúng con vô cùng lo lắng, vô cùng kính thương Hòa thượng Viện Trưởng khi thấy tuổi Thầy đã lớn, sức khỏe đã kém, Phật sự lại đa đoan, nhưng Thầy một lòng vì Phật pháp, vì hàng Phật tử chúng con, đứng ra gánh vác Phật sự to lớn như vầy, khi nền kinh tế hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ chính nhờ đại tâm ấy, chiêu cảm đến hàng Phật tử khắp nơi phát tâm, cùng chung vai góp sức, nên mới có được ngôi thiền viện như ngày hôm nay. Thật là đại duyên đại phúc cho tất cả chúng con. Toàn thể hàng Phật tử chúng con xin đối trước Hòa thượng Tôn sư, đối trước chư Tôn đức Tăng Ni đê đầu bái tạ trọng ân. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ tri ân các cấp Chánh quyền đã tận tình giúp đỡ cho chúng tôi có thể hoàn thành được tâm nguyện hiến cúng đất và góp phần xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức này.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quí liệt vị,

Thiền viện ra đời là thêm một hóa thành để cho hàng Phật tử chúng con dừng bước phong trần. Cả một đời bị phiền não bủa vây, tâm tư loạn động với bao nhiêu toan tính muộn phiền, ngày nay đã có chiếc phao Phật pháp cứu vớt. Chúng con nguyện một lòng quay gót trở về, từ đây theo thầy học đạo, siêng tu ba nghiệp, phụng sự Tam bảo để đền ân Phật Tổ.

Phật tử chúng con xin nguyện nép mình dưới sự chỉ dạy bảo ban của Thầy Tổ, của chư tôn đức, nguyện đồng lòng tu tập, đồng lòng hộ trì Tam bảo. Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ngày nay tuy đã làm lễ Lạc Thành nhưng công tác xây dựng vẫn chưa xong. Những giai đoạn sắp tới, chúng con luôn mong mỏi sự chung vai sát cánh của chư huynh đệ hữu duyên gần xa, bởi vì nếu chúng ta không tiếp tục nắm tay đồng hành hộ trì Tam bảo, thì nỗi lo của chư tôn đức Tăng Ni biết tỏ cùng ai? Chúng con còn nhớ Hòa thượng Ân Sư đã dạy “Tăng Ni và Phật tử là hai chúng đệ tử không thể thiếu của đức Như Lai, không thể lìa nhau mà phải nương tựa vào nhau để làm nền tảng cho Phật pháp, vững mạnh Tăng già. Chư tôn đức Tăng Ni lấy đức tu để khai hóa dẫn dắt Phật tử chúng con trên con đường chánh pháp. Hàng Phật tử tại gia cư sĩ chúng con nguyện một lòng hộ trì Tam Bảo và vâng theo sự chỉ giáo của chư tôn đức, nỗ lực tu tập để hết khổ được vui”. Đó cũng chính là những gì chúng con xin được chia sẻ với tất cả chư huynh đệ Phật tử hữu duyên.

Sau cùng chúng con kính nguyện Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng Ân sư, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư tôn đức Tăng Ni tứ đại nhu hòa, phúc trí nhị nghiêm, quí Ngài sống lâu nơi đời để dìu dẫn chúng sanh và chúng con trên con đường Phật pháp. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính chúc sức khỏe tất cả Quan khách Đại diện chánh quyền và toàn thể chư vị pháp hữu, chư Phật tử hiện diện hôm nay an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÍ ĐỨC
Ngày 13 tháng 12 năm Canh Dần (16/01/2011)

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm.

Kính bạch chư tôn đức Lãnh đạo Giáo Hội Trung Ương, Lãnh đạo Phật giáo Tỉnh Đồng Nai, các tỉnh bạn và Huyện Long Thành.

Ngưỡng bạch chư Tôn đức Lãnh Đạo Ban Quản Trị thiền phái Trúc Lâm,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni hiện diện,

Kính thưa quí vị Đại Diện Ban Dân Vận Trung Ương, Đại diện Lãnh đạo Tỉnh và các Sở Ban Ngành tỉnh Đồng Nai, Đại diện Lãnh đạo huyện Long Thành, xã An Phước và xã Long Đức.

Kính thưa quý vị Khách quý và đạo tràng Phật tử,

Trước tiên, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Ân sư, chư tôn Giáo phẩm Giáo hội Trung Ương, xin trân trọng kính chào chư tôn thiền đức Tăng Ni, quí vị khách quí Đại diện Chánh quyền các cấp cùng toàn thể quí Phật tử đã thương tưởng chúng con về đây chứng dự lễ Khánh thành thiền viện Trúc Lâm Trí Đức hôm nay. Kính chúc quí Ngài cùng toàn thể liệt quí vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Thưa toàn thể quí liệt vị,

Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Đại sư đã dạy:

                                Phật pháp tại thế gian,
                                Bất ly thế gian giác,
                                Ly thế mích Bồ-đề,
                                Kháp tợ tầm thố giác.

Hòa thượng Trúc Lâm thường nêu bốn câu kệ này nhằm nhắc nhở Tăng Ni tứ chúng hàng môn hạ của Ngài, hãy sống tỉnh thức ngay giữa dòng mê vọng, đi trong vô thường mà vẫn an nhiên diệu thường. Sự giác ngộ chỉ có ngay trong lòng cuộc đời, không thể lìa bỏ cuộc đời khổ đau này mà tìm thấy nguồn an vui xa xôi đâu khác. Cho nên biết Phật pháp luôn cửu trụ nơi đời, còn cuộc đời là còn Phật pháp để chúng sanh chuyển khổ thành vui.

Vâng theo di huấn của đấng Thế Tôn, Hòa thượng Trúc Lâm đã mang đại hạnh đại nguyện đi vào đời và bằng túc duyên sâu dày với Phật pháp, với thiền tông, Ngài đã một đời tu tập, một đời tận tụy khơi dậy dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam hơn 700 năm về trước, soi sáng nguồn tâm và mang đến niềm tin vui cho biết bao người. Từ đức hóa lưu phương ấy, các thiền viện trong và ngoài nước lần lượt ra đời. Phật tử khắp nơi quy hướng về càng đông, nhu cầu tu học thiền vì thế cũng ngày càng cao.

Thấm nhuần công đức giáo hóa của Hòa thượng Ân sư, gia đình Phật tử Nguyễn Ngọc Phương pháp danh Tuệ Trí và Huỳnh thị Kim Lưu pháp danh Từ An phát tâm cúng dường 8,5 hécta đất, gia đình Phật tử Tuệ Cang Từ Tịnh cúng dường 2 hécta, tổng cộng 10,5 hécta đất tại xã An Phước huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, với tâm nguyện xây dựng thiền viện, ngõ hầu đáp ứng nhu cầu tu thiền của Tăng Ni Phật tử ngày càng đông, đồng thời cũng là góp phần xây dựng cho xã hội đất nước Việt Nam một đời sống văn minh đạo đức, thông qua con đường tu tập của đạo Phật.

Nhận thấy đây là nhân duyên lành cộng với tâm nguyện lợi lạc quần sinh, Hòa thượng Ân sư hoan hỷ tiếp nhận và giao lại cho chúng tôi thay nhọc Ngài trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Ngày mồng 8 tháng 4 năm Kỷ Sửu (02/05/2009), thiền viện Trúc Lâm Trí Đức chánh thức khởi công xây dựng. Trải qua hơn 21 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành được các hạng mục cơ bản cho cả hai viện Tăng và Ni. Chánh điện, Tổ đường, Trai đường, Pháp đường, Tăng đường, Khách đường… đều trang nghiêm thanh tịnh.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quí liệt vị,

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ra đời trong một nhân duyên tốt đẹp như vậy, trên là nhờ hồng ân Tam bảo, kế đến nương phúc trí tròn đầy của Hòa thượng Ân sư, cộng thêm sự hỗ trợ của chư tôn thiền đức Lãnh đạo Giáo hội Trung ương và địa phương, sự cố vấn của các bậc thiện hữu tri thức trong tông môn, sự quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, đàn việt phát tâm, Tăng Ni tứ chúng chung sức chung lòng. Đặc biệt phải kể đến công đức cúng dường tài lực, trí lực của gia đình Phật tử Tuệ Trí Từ An, nhóm Phật tử Tuệ Hiền Từ Viên, chư Tăng Ni và các đạo tràng Phật tử thiền viện Thường Chiếu, Linh Chiếu, Phật tử trong cũng như ngoài nước, người góp công kẻ góp của, tất cả đều hết lòng tận tụy, nên Phật sự này mới sớm thành tựu như vầy. Công đức này thật lớn lao, thật chan chứa đạo tình pháp lữ Linh sơn.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn khắc ghi lời chỉ dạy của Hòa thượng Ân sư, vẫn tâm niệm trong lòng lấy sự nghiệp giác ngộ giải thoát làm mục đích duy nhất, ngoài ra tất cả chỉ là phương tiện. Với tiêu chí ấy, chúng tôi nguyện nương hồng ân Tam bảo, nương uy đức của Hòa thượng Ân sư, của chư tôn thiền đức, Tăng Ni Phật tử nơi đây một lòng nỗ lực tiến tu, nỗ lực thắp lên ánh sáng tự tâm, và đem ánh sáng ấy đến cho mọi người. Được vậy, mới mong không cô phụ hoài bão của Hòa thượng Ân sư, không phụ lòng của chư tôn đức, đồng thời cũng đền đáp phần nào ân đàn na tín thí đã hết lòng vì Tam bảo.

Tùy theo căn cơ, khả năng, sở thích, thiền viện sẽ tạo duyên tốt nhất cho chư Tăng Ni và Phật tử trong ba lĩnh vực sau:

1. Chuyên tu.

2. Công tác hoằng pháp.

3. Công tác văn hóa.

Thiền viện được tổ chức thành ba khu vực:

1. Viện Tăng: Dành cho chư Tăng.

2. Viện Ni: Dành cho chư Ni.

3. Ngoại viện: Dành cho quý Phật tử về thiền viện tu học.

Đến nay, tuy công tác xây dựng chưa hoàn thành viên mãn, nhưng Hòa thượng Ân sư dạy có thể làm lễ Khánh thành được rồi, bởi Ngài muốn nhanh chóng đưa Tăng Ni đi vào nề nếp tu học càng sớm càng tốt. Như Thiền sư Đại Giác đã dạy “Thời gian không hẹn, mạng người khó bảo tồn. Nguồn tâm nếu đục, đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến, vô phương chống đỡ. Khi ấy lo lắng ăn năn thì đã chậm mất… chưa lúc nào bằng lúc này. Mỗi người chúng ta gắng tự nỗ lực. Nên biết hạnh lành chẳng chất chứa, danh đâu thơm nức. Một pháp chóng sáng, muôn duyên tỏ rạng”.

Vâng lời Ân sư, toàn thể Tăng Ni tứ chúng trong hàng môn hạ của Ngài, đồng lòng cung thỉnh Hòa thượng chấn tích quang lâm thiền viện Trúc Lâm Trí Đức chánh thức khai mạc Đại lễ Khánh thành.

Chúng con một lòng quy ngưỡng về Hòa thượng Ân sư, hướng về chư tôn thiền đức trong tông môn, đê đầu đảnh lễ cảm trọng công đức của quý Ngài. Lòng bi mẫn của Hòa thượng và quý Ngài mãi mãi là từ lực tiếp sức cho chúng con và chúng sanh trong suốt cuộc hành trình tiến đến Phật đạo. Ngưỡng mong trên Hòa thượng Ân sư, chư tôn thiền đức thùy từ lân mẫn chứng tri cho lòng thành của chúng con.

Chúng tôi cũng không quên gởi đến chính quyền các cấp trong Tỉnh, Huyện nhà và các cơ quan sở tại lòng tri ân sâu sắc nhất của chúng tôi. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của quí vị mà công tác xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức được tiến hành thuận lợi và mau chóng. Sau cùng chúng tôi xin được gởi đến toàn thể quí Phật tử nam nữ gần xa, đến tất cả anh em Phật tử trong ban thi công xây dựng lời cảm niệm công đức chân tình nhất, chúc quí vị luôn có cuộc sống an vui hạnh phúc. Nguyện chư Phật gia hộ cho quí Phật tử mãi mãi là những vị hộ pháp đắc lực, để tất cả chúng ta cùng khuyến tấn hỗ trợ nhau thăng tiến trên con đường Phật đạo.

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, khói trầm quyện tỏa, tâm hương sực nức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại lễ Khánh Thành thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Kính nguyện Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, Phật sự viên thành.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.