headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2019 - Ngày 22 Tháng 6 Năm Kỷ Hợi - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

CUỘC ĐỜI TƯƠNG ĐỐI

 Hạnh Chiếu

Cuộc đời tương đối nghĩa là không tuyệt đối. Chúng ta không thể tìm một giá trị tuyệt đối trên cõi đời vô thường. Nói như vậy, không có nghĩa là không có cái tuyệt đối. Nhưng trước khi bước sang cái tuyệt đối, chúng ta bàn về cái tương đối. Bởi vì con người đa phần sống trong cái tương đối, khổ vui trong cái tương đối. Tại sao con người lại khổ vui trong cái tương đối? Vì họ muốn tuyệt đối mà cuộc đời thì tương đối.

Xem tiếp...

NHÂN DUYÊN THUYẾT KINH HOA NGHIÊM

 Chân Hiền Tâm

(Trích Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký của Tổ Hiền Thủ)

I. TỔNG BIỆN : Nói tổng quát, nhân duyên khiến đại giáo xuất hiện thì vô lượng, nên phần đầu luận Trí Độ có nói về nhân duyên ra đời của giáo Bát Nhã như sau “Như núi Tu di, không phải không có nhân duyên hay nhân duyên ít mà có thể làm động nó. Phật cũng vậy, vì có đại nhân duyên nên mới có giáo thuyết. Đó là Bát-nhã Ba-la-mật, lưu hành ở đời làm lợi ích khắp quần sinh”.

Xem tiếp...

TU PHẬT PHẢI HIỂU PHẬT

 Hạnh Chiếu

Chúng ta là đệ tử Phật, tu theo Phật, Phật là thầy, là bậc hướng đạo của chúng ta. Đệ tử thì luôn luôn quý kính Thầy, nguyện đi theo con đường Thầy đã đi, làm theo những hạnh nguyện Thầy đã làm. Muốn tu theo Phật trước hết phải hiểu Phật. Nếu chúng ta chỉ kính nể lễ lạy Phật thôi thì chưa đủ, mà phải hiểu Ngài. Hiểu để tu. Ngoài lòng quy ngưỡng kính trọng ra, giữa thầy và đệ tử còn phải có độ giao cảm nữa, mới có thể truyền nối mạng mạch Phật pháp.

Xem tiếp...

TỲ KHEO NI THỜI PHẬT

 Như Đc  

Sau mùa an cư thứ năm tại Vaiśāli, đức Phật cho phép Di mẫu Gotami cùng 500 người nữ dòng họ Śākya và Koliya xuất gia.

Bát kỉnh pháp là giới điều đầu tiên của các Tỳ-kheo Ni. Y như lời đức Phật chỉ dạy, là người nữ cũng có khả năng thành tựu Tứ thánh quả, khoảng thời gian không lâu sau khi xuất gia, Di mẫu Gotami chứng A-la-hán, được Phật xác nhận là vị đệ nhất kinh nghiệm trong số các trưởng lão Ni.

Xem tiếp...

KINH HOA NGHIÊM BỘ LOẠI, DỊCH THUẬT VÀ LƯU TRUYỀN

(Trích Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký của Tổ Hiền Thủ)

Chân Hiền Tâm

 I. BỘ LOẠI: Có sáu.
1. Hằng bản: Pháp này không thể kiết tập, không thể giới hạn số phẩm và kệ tụng nhiều hay ít. Cũng không phải là chỗ mà các hạng vị dưới có thể thọ trì. Phẩm Bất Tư Nghị nói: “Tất cả thế giới như pháp giới, hư không giới v.v… đều dùng đầu lông biến khắp đo lường. Nơi mỗi đầu lông, trong từng niệm, có số thân nhiều như bụi nhỏ không thể nói, cho đến tận mé kiếp vị lai thường chuyển pháp luân”. Thì có thể hiểu, đây thông hết các loại khác nhau trong thế giới như cây cối, hình tượng v.v… Nơi mỗi đầu lông, niệm niệm thường thuyết pháp không dứt.

Xem tiếp...

CỨU CÁNH TỐI HẬU CỦA TÔN GIÁO

 (Trích Thiền Vị Trên Đầu Lưỡi của Takashina Rosen)
Bản dịch: Hạnh Huệ và Thuần Bạch

Cứu cánh tối hậu của tôn giáo là gì ?
Và đâu là sự hiện hữu tôn giáo ?

Trong nền giáo dục hiện đại, rõ ràng con người đang hoang mang vì những lời giải đáp. Xu hướng rõ ràng nhất là xã hội (đặc biệt là đối với cái gọi là các phái phục hưng) chủ yếu hướng về chữa bệnh, bói toán và tế lễ. Điều đó làm mất đi bản chất đích thực của tôn giáo. Thật ra, đó là hiện tượng liên kết với tôn giáo, nhưng không phải là bản chất. Chỉ là làm dịu bớt cơn đau, nỗi bất hạnh và những giấc mơ ngớ ngẩn về giàu có và thành công. Nếu hiểu những điều đó là tôn giáo chân thật, thì tôn giáo không khác gì thuốc phiện.

Xem tiếp...

ẤM THỨ NĂM

 (Trích Pháp Nhãn Ngữ Lục)

Sư cô Hạnh Huệ dịch

THỨC ẤM, là nền tảng của 4 ấm kia : Sắc, thọ, tưởng và hành ấm. Thức ấm đưa đến tam giới và lục đạo, sinh tạo mọi sự vật từ thân người đến những hiện tượng vũ trụ, trời đất, không gian. Tức thức ấm là nguyên khởi của mê lầm. Cho dù thức là bản tâm trong tổng thể và không có sự khác biệt giữa hai thứ. Người ta gọi là thức vì các phiền não do vô minh gây ra. Nếu không có phiền não do vô minh, thì gọi đó là bản tâm.

Xem tiếp...

RỬA NGHIỆP

 Thích Phổ Giác  

I. NĂM LỜi KHUYÊN CHÂN THÀNH

Sự trải nghiệm trong quá trình tu học của bao nhiêu bậc hiền thánh đã đi trước, để lại cho ta những lời khuyên có ích, chúng tôi xin chân thành trình bày ra đây những chia sẻ thiết thực nhất.

1. Tin Phật

Là con người như tất cả mọi người chúng ta, ngài cũng được sinh ra, lớn lên vẫn có vợ, có con giống như mọi người. Ý thức được sự khổ đau của sanh, già, bệnh, chết, Ngài đi tu, cuối cùng giác ngộ dưới cội bồ đề. Ngài là con người, Ngài có khả năng giác ngộ thành Phật, chúng ta cũng đồng là con người, thì chúng ta cũng có khả năng giác ngộ như Ngài.
 

Xem tiếp...

LỜI DẠY CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

 (Trích Mộng Du Tập)                        Sư cô Hạnh Huệ dịch

Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Một đại sự, chính là TRI KIẾN PHẬT của chúng sanh. Vì chúng sanh vốn đủ tri kiến Phật mà nay do mê, trở thành tri kiến vọng tưởng sanh tử.

Nhiều kiếp đến nay mê đi mà chẳng biết. Ví như gã cùng tử ôm hạt châu, làm ăn mày uổng chịu cực khổ. Vì Phật hưng đồng thể đại bi, đặc biệt ra đời để khai thị cho chúng sanh, biết mình có tri kiến Phật sẵn có, khiến được ngộ nhập. Ví như chỉ cho đồng tử hạt châu nằm trong chéo áo, khiến y biết được lấy dùng.

Xem tiếp...

Thiền viện trên biển

Thông Thiền 

Vừa nghe tên gọi thiền viện  trên biển, thú thật tôi rất  ngỡ ngàng. Một thoáng  nghi ngờ. Nhưng khi ra đến tận nơi mới thấy như thật.

 Thiền viện nằm trong vịnh Bái Tử Long, cảnh trí không giống những thiền viện khác. Trước mặt là biển, xa xa là những ngọn núi dàn ngang như tấm lá chắn, ngăn hết những luồng gió mạnh, khiến mặt biển êm như mặt hồ. Đó là thiền viện Giác Tâm. Tên gọi nôm na là chùa Cái Bầu. Tên chữ là Phúc Linh tự. Tọa lạc ở thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Xem tiếp...

Y KINH LIỄU NGHĨA, KHÔNG Y KINH BẤT LIỄU NGHĨA

 Chân Hiền Tâm

Kinh BẤT LIỄU NGHĨA, Tự Điển Phật Học giải thích là “Kinh không trọn nghĩa”. Kinh không trọn nghĩa là loại kinh mới nói nửa chừng, chưa nói đến chỗ rốt ráo. Suy ra, kinh LIỄU NGHĨA là kinh đã nói trọn nghĩa, là nói đến tận cùng. Song nói nửa chừng là nói cái gì và nói rốt ráo là nói ra sao ?

Xem tiếp...