headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 07/08/2020 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 36 —Càn Phong bảo một đường

乾 峰 一 路

Càn Phong nhất lộ

兜 率 三 關

Ðâu-suất tam quan

谷 泉 逐 遇

Cốc Tuyền trục Ngộ

圓 照 戲 端

Viên Chiếu hý Ðoan

141. — Càn Phong bảo một đường

Tăng hỏi Càn Phong (nối pháp Lương Giới):

– Mười phương chư Phật đều từ một con đường vào cửa Niết-bàn, chẳng hay con đường đó ở đâu?

Phong cầm cây gậy vạch lên hư không một đường, rồi nói:

– Tại chỗ này!

Tăng bèn đến thỉnh ích Vân Môn. Môn cầm cây quạt giơ lên nói:

– Cây quạt nhảy phóc lên cung trời Ba mươi ba, đập vào mũi Ðế Thích. Con cá chép ở biển Ðông bị đập một gậy, mưa như cầm chỉnh mà đổ.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 13.)

Xem tiếp...

Bài 35 — Nam Tuyền thưởng thức trăng

南 泉 玩月

Nam Tuyền ngoạn nguyệt

保 福 遊 山

Bảo Phúc du san

寶 林 冷 笑

Bảo Lâm lãnh tiếu

韶 陽 熱 謾

Thiều Dương nhiệt man

137. 玩月 — Nam Tuyền thưởng thức trăng

Một hôm, Nam Tuyền đi ngắm trăng. Triệu Châu hỏi:

– Mấy khi được dịp giống như lúc này?

Tuyền nói:

– Hai mươi năm trước, Vương lão sư cũng từng được đi như thế!

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển thượng.)

Xem tiếp...

Bài 34— Ba Tiêu cây gậy gỗ

芭 蕉 拄 杖

Ba Tiêu trụ trượng

資 福 剎 竿

Tư Phúc sát can

祿 清 紅 莧

Lộc Thanh hồng hiện

惠 稜 牡 丹

Huệ Lăng mẫu đơn

133. — Ba Tiêu cây gậy gỗ

Thiền sư Huệ Thanh ở núi Ba Tiêu thuộc Dĩnh Châu (nối pháp Nam Tháp Quang Dũng), Sư thượng đường giơ cây gậy lên dạy chúng:

– Ông có cây gậy ta cho ông cây gậy. Ông không có cây gậy, ta đoạt cây gậy của ông.

Nói xong, Sư chống gậy bước xuống tòa.

Xem tiếp...

Bài 33 — Ba Lăng nói chén bạc

Ba Lăng ngân oản

雲 巖 寶 冠

Vân Nham bảo quan

Kinh Môn độc tỉ

山 布 單

Sơ Sơn bố đan

129. — Ba Lăng nói chén bạc

Tăng hỏi Thiền sư Tân Khai Ba Lăng (nối pháp Vân Môn Yển):

– Thế nào là Ðề-bà Tông?

Sư đáp:

– Tuyết đựng trong chén bạc.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 22.)

Xem tiếp...

Bài 32 — Long Nha một thiền bản

牙 禪 板

Long Nha thiền bản

慶 蒲 團

Trường Khánh bồ đoàn

山 肉 案

Bàn Sơn nhục án

子 臺 盤

Hiện Tử đài bàn

125. — Long Nha một thiền bản

Thiền sư Cư Tuần ở núi Long Nha thuộc Hồ Nam (nối pháp Ngộ Bản), lúc ở chỗ Thúy Vi, Sư hỏi:

– Thế nào là ý Tổ sư?

Thúy Vi:

– Ông mang thiền bản qua đây cho ta.

Sư liền mang thiền bản qua cho Thúy Vi. Thúy Vi tiếp lấy liền đánh. Sư nói:

– Ðánh thì cứ đánh nhưng không có ý của Tổ sư.

Xem tiếp...

Bài 31 — Chữ của Cung chẳng cháy

語 不 灰

Cung ngữ bất khôi

言 上 石

Huyền ngôn thượng thạch

滿 號 銀 山

Mãn hiệu Ngân Sơn

名 鐵 壁

Tú danh Thiết Bích

121. — Chữ của Cung chẳng cháy

Thủ tọa Hoàng Long Cung (nối pháp Hoàng Long Nam) xuất thế ở Thiền Lâm. Nhân lúc đàm đạo với Pháp Xương Ỷ Ngộ, Ỷ Ngộ hỏi:

– Nghe nói ngài nối pháp Hoàng Long phải chăng?

Cung đáp: Chẳng dám!

– Rồng sinh rồng con, cần phải biết nổi mây làm mưa mới được.

– Tùy nhà dư giả hay tiết kiệm.

Xem tiếp...

Bài 30 — Bắc Thiền hầm nấu trâu

北 禪 烹 牛

Bắc Thiền phanh ngưu

三 角 喝 賊

Tam Giác hát tặc

保 寧 摑 口

Bảo Ninh quặc khẩu

洪 英 搯 膝

Hồng Anh thao tất

117. — Bắc Thiền hầm nấu trâu

Hòa thượng Bắc Thiền Hiền ở Ðàm Châu (nối pháp Phúc Nghiêm Lương Nhã), trong buổi tiểu tham đêm 30 tết, Sư nói:

– Năm lụn tháng tàn, không có gì cho nhau trong buổi tàn niên. Hãy nấu một con trâu trắng, thổi một nồi cơm nếp, nấu canh rau đồng, hát bài ca đồng quê bên đống lửa. Vì sao? Vì muốn khỏi thấy ông tựa cửa nhà người, tựa vách nhà người, bị người đương thời gọi là kẻ đầy tớ!

Xem tiếp...

Bài 29 — Nguyên Hựu đáp giấy mời

元 祐 迴 牒

Nguyên Hựu hồi điệp

鹿 門 辭

Lộc Môn từ sắc

華 亭 藏 身

Hoa Ðình tàng thân

雲 門 聞 頞

Vân Môn văn át

113. — Nguyên Hựu đáp giấy mời

Thiền sư Vân Cư Nguyên Hựu ở chùa Ngọc Giản (nối pháp Hoàng Long Nam). Lúc ấy Từ Vương nghe danh Sư bèn tâu với vua ban cho Sư áo cà-sa tốt. Sư liền viết kệ từ chối:

Xem tiếp...

Bài 28 — Giáp Sơn đáp múa kiếm

夾 山 揮 劍

Giáp Sơn huy kiếm

隱 峰 飛 錫

Ẩn Phong phi tích

洞 山 寒 暑

Ðộng Sơn hàn thử

谷 山 聲 色

Cốc Sơn thanh sắc

109. — Giáp Sơn đáp múa kiếm

Có một vị tăng hỏi Giáp Sơn:

– Lúc vạch đống bụi để thấy Phật thì thế nào?

Sư đáp:

– Cần phải múa kiếm. Nếu chẳng múa kiếm thì giống như ngư ông ngồi trên tổ chim!

Xem tiếp...

Bài 27 — Ðại Ðạt đáp vọng tưởng

大 達 妄 想

Ðại Ðạt vọng tưởng

消 息

Lạc Phữu tiêu tức

藥 山 曲 調

Dược Sơn khúc điệu

青 原 階 級

Thanh Nguyên giai cấp

105. — Ðại Ðạt đáp vọng tưởng

Thiền sư Vô Nghiệp ở Phần Châu, thụy là Ðại Ðạt Quốc sư (nối pháp Mã Tổ). Phàm có học giả đến hỏi, Sư đều đáp:

– Chớ vọng tưởng.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 8.)

Xem tiếp...